ควบตำแหน่ง!! เปิดเงินเดือน ผบ.เหล่าทัพ ยุคคสช. รับเละ 3 ทาง เดือนละหลายแสนบาท!

June 19, 2019

กลับมากลายเป็นประเด็นอีกครั้ง เมื่อ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ที่ก่อนหน้านี้เคยแนะนำให้นักการเมืองฟังเพลง หนักแผ่นดิน มาแล้ว ในวันนี้ (18 มิ.ย.62 ) พล.อ.อภิรัชต์ เปรยกับคนใกล้ชิดและผู้รู้จักคุ้นเคย แนะนำให้ไปฟังเพลงอีก 1 เพลง คือเพลง “กิเลสมนุษย์” ของ ธานินทร์ อินทรเทพ ที่ถึงแม้ย้อนยุค แต่อาจจะเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่ง พล.อ.อภิรัชต์ นอกจากจะดำรงตำแหน่ง ผบ.ทบ.แล้ว อีกด้านหนึ่ง ยังเป็นส.ว.สรรหาอีกด้วย โดย ไอลอว์ ได้เปิดเผยข้อมูล ส.ว. เหล่าทัพ: ควบตำแหน่งข้าราชการประจำ แถมรับเงินได้หลายทาง ความว่า ตามรัฐธรรมนูญ ปี 2560 สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) จะไม่สามารถเป็นข้าราชการไปพร้อมๆ กันได้ เพราะถือว่ามีลักษณะต้องต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 108 ข. (2) ที่กำหนดให้ตำแหน่งข้าราชการเป็นลักษณะต้องห้ามของ ส.ว. นอกจากนี้ ในมาตรา […]

Read More

นักเรียนฟัง!! สพฐ.แนะ “พานไหว้ครู” ต้องถูกตามประเพณีดีงาม ไม่ล้อเลียน

June 18, 2019

เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์ประกาศโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ขอความร่วมมือครูที่ปรึกษา และครูที่เกี่ยวข้อง ให้คำแนะนำ ชี้แนะ ปรึกษา ลูกศิษย์ในการจัดพานไหว้ครูให้ถูกต้องตามวัฒนธรรมประเพณี ไม่ล้อเลียน เสียดสีหน่วยงาน หรือสถาบันอื่นว่า หากโรงเรียนประชาสัมพันธ์ในลักษณะนี้ ก็เป็นหน้าที่ของโรงเรียนในการบริหารจัดการ ตนแจ้งไปแล้วว่าการทำพานไหว้ครู ให้ครูคำนึงถึงความเหมาะสม ฉะนั้นในแต่ละโรงเรียน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ควรให้ความรู้ แนวทาง และแนวคิดให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีที่เหมาะสม “ความคิดและการแสดงออกของนักเรียนเป็นสิ่งที่ดี แต่ทางโรงเรียนต้องคำนึงในเรื่องต่างๆ นอกจากความคิดของนักเรียนแล้ว ทุกอย่างต้องมีความเหมาะสม พิธีไหว้ครูถือเป็นพิธีที่มีความศักดิ์สิทธิ์ พิธีนี้จะต้องออกมาในรูปแบบที่ปลูกฝังให้นักเรียนมีความตระหนักในพระคุณของครู เคารพสิทธิของครู ดังนั้นโรงเรียนควรจัดทำพิธีไหว้ครูให้มีความเหมาะสม”

Read More

“บิ๊กตู่” มอบฝ่ายความมั่นคง ศึกษาการจัดงานวิ่ง ลั่น! เป็นแหล่งรายได้ให้ประเทศในอนาคต

June 18, 2019

วันที่ 18 มิ.ย.62 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า “โดยวันนี้รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ เพราะมองว่าจะเป็นแหล่งรายได้ให้กับประเทศในอนาคต ซึ่งได้มอบหมายให้ฝ่ายความมั่นคง ไปศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดงานวิ่ง รวมถึงการอำนวยความสะดวกในการจัดงานในระดับชาติ” พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว นายกฯ กล่าวอีกว่า ประเทศไทยมีภูมิประเทศที่สวยงาม ทั้งเส้นทางป่าเขา และในพื้นที่อุทยาน จึงเห็นว่าสามารถจะจัดทำเป็นเส้นทางวิ่งได้มาก ทั้งนี้จะต้องขอความร่วมมือจากภาคเอกชนที่จะช่วยกันยกระดับมาตรฐานการวิ่งของไทยให้ดีขึ้น

Read More

ช่วยคนจน!! ‘ประยุทธ์’ ปลื้มสุดๆ ‘บัตรประชารัฐ’ สร้างรายได้ กว่า 65 ล้านบาท!

June 18, 2019

เมื่อเวลา 13.45 น.วันที่ 18 มิ.ย.62  ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) แถลงภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรีถึงตลาดประชารัฐว่า มีการดำเนินการเสร็จไปจำนวนมากแล้ว โดยกระทรวงพาณิชย์ ได้รายงานว่า ยอดการใช้จ่ายเงินสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐ ทั้งร้านแบบติดตั้งเครื่องรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (อีดีซี) และแบบใช้แอปพลิเคชันถุงเงินประชารัฐ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.61 – 26 พ.ค.62 มีมูลค่าการใช้จ่ายรวม 65 ล้านบาท ซึ่งร้านธงฟ้าประชารัฐ มีส่วนช่วยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้กับเกษตรกร ที่เป็นสินค้าจากเกษตรกรและผู้ผลิตสินค้าชุมชน ที่มีรายได้เฉลี่ยเดือนละประมาณ 32,000 บาท

Read More

‘เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ’พระราชทานปริญญาบัตร ม.ราชภัฏ ครั้งแรก

June 18, 2019

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 18 มิ.ย. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เสด็จแทนพระองค์ไปยังอาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2559-2560 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ รวม 8 คน และมีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาเอก โท และตรี สาขาครุศาสตร์, วิทยาศาสตร์, การแพทย์แผนไทยประยุกต์, สาธารณสุขศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, ศิลปกรรมศาสตร์, ศิลปะ, ศิลปศาสตร์, พยาบาลศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์ และบริหารธุรกิจ ทั้งในภาคเช้าและภาคบ่าย รวม 4,023 คน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีภารกิจหลัก คือผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า, ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคม, อนุรักษ์ พัฒนา ให้บริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม และธำรงสืบสานความเป็นไทย, วิจัยสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ รวมถึงเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และเน้นให้เครือข่ายมีส่วนร่วม โดยมุ่งพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม […]

Read More

ทำมาหลายปี!! “ปุ๊กกี้” สารภาพ เป็นคนเจรจาซื้อขายยาเสพติด กับชาวไต้หวันเอง

June 18, 2019

วันที่ 18 มิ.ย.62 จากกรณี ปป.6 สปป. ร่วมกับ ปป.13 และชุดปฏิบัติการ AITF ประกอบด้วย บก.ปส.3 บช.ปส. (นปส.สุวรรณภูมิ) ส่วนสืบสวนปราบปราม 3 สำนักสืบสวนปราบปราม จับกุม MR.HUNG CHENG YI สัญชาติไต้หวัน อายุ 28 ปี ได้ที่ โรงแรมแห่งหนึ่ง ย่านลาดกระบัง พร้อมของกลางเคตามีน น้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมาณ 5,170 กรัม บรรจุอยู่ในถุงใส ซุกซ่อนอยู่ในที่เขี่ยบุหรี่ จำนวน 39 ชิ้น ใส่กล่องกระดาษ ต่อมา MR.HUNG CHENG YI ให้การซัดทอดว่า รับยาเคตามีนมาจากนายชลวิทย์ คีตะตระกูล อายุ 49 ปี แฟนของ น.ส.พริสซิลลา จิวเมลลี่ หรือ ปุ๊กกี้ ปริศนา พรายแสง […]

Read More

กลาโหมมั่นใจ!! เมืองไทย ปลุกม็อบลงถนนไม่ได้ ประเทศเรา ไม่เหมือนฮ่องกง

June 18, 2019

เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. ที่กระทรวงกลาโหม พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงความพยามของกลุ่มการเมืองที่พยายามปลุกม็อบ ให้ออกมาเคลื่อนไหวบนท้องถนน ว่า ถ้าเป็นม็อบที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองก็เป็นสิ่งที่ดี เพราะเป็นความตื่นตัวของการมีส่วนร่วมของคนหลายกลุ่ม หลายวัย ไม่ว่าจะเป็นการมีส่วนร่วมทางการเมือง เราไม่ควรผลักไสให้ใครไปอยู่อีกฝั่งหนึ่ง เพราะทุกคนก็รักประเทศชาติ ทั้งนี้ ยังย้ำว่าการหันหน้าเข้าหากัน ปรึกษากัน เปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น อย่างตรงไปตรงมาจะเป็นประโยชน์กับการพัฒนาประเทศชาติ ซึ่งปีนี้เราเป็นเจ้าภาพอาเซียนด้วย ก็ควรแสดงออกด้วยการเป็นหนึ่งเดียวอย่างสร้างสรรค์ เพราะเราเคยมีประสบการณ์ที่ไม่ดีเมื่อ 10 ปีที่แล้ว กลายเป็นภาพจำมาถึงวันนี้ ดังนั้นเมื่อไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมในหลายเวทีของปีนี้ จึงควรมีความภูมิใจในชาติและประเทศ เมื่อถามว่า มีความพยายามของใบางฝ่ายนำโมเดลการชุมนุมเคลื่อนไหวจากต่างประเทศ โดยเฉพาะที่ฮ่องกง มาจุดกระแสในประเทศไทยนั้น พล.ท.คงชีพ กล่าวว่า เงื่อนไขมีความแตกต่างกัน หากเราให้ข้อมูลครบถ้วนไม่บิดเบือน ด้วยใจเป็นกลาง ก็จะเข้าใจสังคมไปในทิศทางเดียวกัน ประเทศไทยยังไม่มีอะไรเสียหาย แต่เราห่วงว่าจะมาเคลื่อนไหวให้เป็นภาพลบกันเท่านั้นเอง เชื่อว่าทุกพลังเป็นพลังบวก ถ้าได้หาจุดลงตัวและเข้าใจถึงความตั้งใจของทุกฝ่าย ทุกวัย จะทำให้ประเทศชาติเดินหน้าไป เพราะการคิดต่างเป็นเรื่องปกติ แต่สุดท้ายต้องยึดกฎกติกาสังคม และกฎหมาย ไม่เช่นนั้นสังคมอยู่ไม่ได้ จะใช้อารมณ์ความรู้สึกมากกว่าเหตุผลและกฎหมายไม่ได้ จึงอยากให้ทุกฝ่ายตั้งหลักให้ดี เมื่อถามว่า ในช่วงรอยต่อที่ยังไม่มีรัฐบาลกังวลต่อการออกมาเคลื่อนไหวของกลุ่มต่างๆ หรือไม่ พล.ท.คงชีพ […]

Read More

กลาโหมลั่น!! ไม่มี ‘บิ๊กป้อม’ เป็นรัฐมนตรี ก็ไม่เป็นไร ใครมาก็ทำหน้าที่ได้ทั้งนั้น

June 18, 2019

เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. ที่กระทรวงกลาโหม พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงกรณีของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม โดยเมื่อถามว่า ถ้าไม่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ใน ครม.ชุดใหม่จะมีคนเหมาะสม มาดูแล รักษาความสงบเรียบร้อยต่อไปหรือไม่ พล.ท.คงชีพ กล่าวว่า ตนเชื่อว่าประเทศไทยไม่ขาดคนดี ใครมาก็ทำหน้าที่ได้ทั้งนั้น ขอให้เราเชื่อมั่นและไว้ใจกัน ตนเชื่อว่าทุกคนรักประเทศไทยด้วยกันทั้งนั้น ไม่มีใครคิดทำลายประเทศตัวเอง ถ้าเข้าใจตรงจุดนี้ก็พูดคุยกันได้ เพราะเราไม่ใช่ฝ่ายตรงข้ามและไม่ได้เป็นศัตรูกัน

Read More

หนักแน่วันนี้!! กรมอุตุฯ เตือน ฝนถล่มทั่วไทย ร้อยละ70

June 18, 2019

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกต่อเนื่อง กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยเกิดน้ำป่าไหลหลากในระยะ 1-2 วันนี้ไว้ด้วย ส่วนบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร สำหรับอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 20 มิ.ย. 62 ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมา ลาว และเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน และประเทศไทยมีกำลังแรง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองต่อเนื่องกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรง พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06:00 วันนี้ ถึง 06:00 วันพรุ่งนี้. ภาคเหนือ มีเมฆมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง สุโขทัย กำแพงเพชร และตาก […]

Read More

แบบนี้ก็ได้เหรอ!! กกต. แจงคะแนนปชป.เพิ่ม บางเขต ไม่นำผลเลือกตั้งล่วงหน้า-นอกราชอาณาจักร มานับ

June 18, 2019

วันที่ 17 มิ.ย. พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. ได้มีหนังสือชี้แจงไปถึงหัวหน้าพรรคไทรักธรรม ลงวันที่ 13 มิ.ย. เรื่องการคำนวณจำนวนส.ส.แบบบัญชีรายชื่อว่า ตามที่ได้มีหนังสือขอให้ทบทวนคะแนนรวมทั้งประเทศของพรรคประชาธิปัตย์ และขอให้เพิกถอนประกาศ กกต.เรื่องผลการเรื่องส.ส.บัญชีรายชื่อ (ครั้งที่2) ที่ลงวันที่ 28 พ.ค.62 นั้น ทางกกต.ขอแจ้งให้ทราบว่าการประกาศผลการรวมคะแนนส.ส. กกต.ประจำเขตเลือกตั้งจะต้องนำผลคะแนนจากรายงานผลการนับคะแนนของหน่วยเลือกตั้งปกติรายงานผลการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งและรายงาผลการนับคะแนน บัตรเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง และนอกราชอาณาจักรรวมกันเพื่อประกาศผลการรวมคะแนนส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง สำหรับผลคะแนนเลือกตั้งส.ส.ในการเลือกตั้งทั่วไปที่ได้ประกาศผลเมื่อวันที่ 28 มี.ค.62 กกต.พบว่าเมื่อกกต.ประจำเขตเลือกตั้งบางแห่งไม่ได้นำผลคะแนนที่ออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง นอกเขตเลือกตั้ง และนอกราชอาณาจักรมารวมผลคะแนนด้วย จึงได้สั่งการให้สำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดตรวจสอบความถูกต้องของการนับคะแนนอีกครั้ง เมื่อกกต.ได้รับข้อมูลผลการรวมคะแนนส.ส.แบบแบ่งเขตที่มีการตรวจสอบความถูกต้องครบทุกเขตเลือกตั้งแล้ว จึงได้เสนอ กกต.เพื่อคำนวณหาจำนวนส.ส.แบบบัญชีรายชื่อภายหลังประกาศผลเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขต 349 เขต ตามมาตรา 129 ประกอบมาตรา 128 แห่งพ.ร.ป.เลือกตั้งส.ส. 2561 พรรคประชาธิปัตย์มีคะแนนรวมที่ใช้ในการคำนวณ 3,957,620 คะแนน ซึ่งกกต.ประกาศผลเลือกตั้งส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ(ครั้งที่ 1) ตามผลการคำนวณจำนวน 26 พรรคการเมือง 149 คน โดยพรรคไทรักธรรมได้รับการจัดสรรส.ส.แบบบัญชีรายชื่อจำนวน 1 […]

Read More