Breaking News

เชิญเที่ยวโฮมสเตย์อีสาน นมัสการพระธาตุสีแก้ว ร่วมฟ้อนรำพื้นบ้าน เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ที่ จ.ร้อยเอ็ด

  • Saxman
  • September 13, 2019
  • Comments Off on เชิญเที่ยวโฮมสเตย์อีสาน นมัสการพระธาตุสีแก้ว ร่วมฟ้อนรำพื้นบ้าน เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ที่ จ.ร้อยเอ็ด

ธนาคารออมสินและมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ร่วมจัดทำโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น โดยทางอาจารย์และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

หมู่บ้านหัวหนอง ตำบลสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นชุมชนโฮมสเตย์ ที่อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี และเป็นชุมชนที่เดินตามรอยโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่ 9 หมู่บ้านที่ให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสความเป็นอยู่อย่างพอเพียง

เข้ามาลองสัมผัสวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ พร้อมทั้งกิจกรรมที่ช่าวบ้านได้จัดขึ้น อาทิ การทำกิจกรรมตักบาตร ชมเที่ยวศูนย์การเรียนรู้ OTOP กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญให้นักเที่ยว กิจกรรมพานักเที่ยวชมพระธาตุสีแก้ว ชมการแสดงการรำของชาวบ้าน อื่นๆ อีกมากมาย

Facebook Comments