Breaking News

904 วปร.

ปลาบปลื้มใจ พ่อเมืองร้อยเอ็ด มอบสิ่งของพระราชทาน 904 วปร. ที่ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด

July 26, 2019

เมื่อเวลา 15.30 น.วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน หมวกและผ้าพันคอและบัตรประจำตัวจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 3 – 25 เมษายน 2562 และลงทะเบียนระหว่างวันที่ 15 – 20 กรกฎาคม 2562 (ห้วงแรก) จำนวน 500 คน ที่ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ถนนเทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด ในขณะเดียวกันมีนายชำนาญ ชื่นตา ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและประชาชนจิตอาสา จำนวนมากเข้าร่วมพิธี การนี้ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด กล่าวว่า ศูนย์อํานวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 ได้กำหนดให้มีการจัดจิตอาสาเฉพาะกิจ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อให้ประชาชนจิตอาสาได้มีส่วนร่วมในการจัดพระราชพิธีฯ […]

Read More