88การ์มองเต้รีสอร์ต

เด้งด่วน!! 4จนท. ส.ป.ก.โคราช ทุจริตร่ำรวยผิดปกติ พิษ! 88การ์มองเต้รีสอร์ท รุกป่าทับลาน

July 31, 2019

กรณีปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าของ 88 การ์มองเต้ รีสอร์ต อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นสถานที่จัดประชุมสัมมนาของพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เมื่อเร็วๆนี้ และกลายเป็นข้อพิพาทระหว่างเจ้าหน้าที่สำนักงานปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.)จังหวัดนครราชสีมา กับ อุทยานแห่งชาติทับลาน เกี่ยวกับที่ตั้งของรีสอร์ต จนเป็นเหตุให้อัยการมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาคดี 88 การ์มองเต้ รีสอร์ต บุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานและพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ นั้น ล่าสุดมีรายงานว่า วันที่ 31 ก.ค.62 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้ออกหนังสือคำสั่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ 821/2562 ลงวันที่ 26 ก.ค. 2562 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ระบุว่า ตามที่มีการกล่าวหา เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมาว่าให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง จนเป็นเหตุให้อัยการเจ้าหน้าที่ของสำนวนคดี มีความเห็นสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาคดีบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในท้องที่อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งกรณีกล่าวหาไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่และมีการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อื่น และกรณีตรวจสอบความร่ำรวยผิดปกติการทุจริตประพฤติชอบของข้าราชการ นั้น เพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความสะดวก มีประสิทธิภาพและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามมาตรตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. […]

Read More