เด็กแว้น

ตำรวจร้อยเอ็ด ปล่อยแถวระดมกวาดล้างแข่งจักรยานยนต์บนทาง รถแต่งซิ่ง ท่อไอเสียเสียงดัง ตรวจยึด จยย. 336 คัน

July 13, 2019

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2562 ที่หน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด พ.ต.อ.สิงห์ทอง พลลา รองผบก.ภจว.ร้อยเอ็ด พ.ต.อ.วีระวัฒน์ สระบัวผกก.สส.ภ.จว.พ.ต.อ.ธันย์พศิน เพ็งพี ผกก.สภ.จังหาร พ.ต.อ.ดร.พัทฐกร ศาสนะสุพินธ์ ผกก.สภ.เมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วยรองผกก.,สว.และจนท.ที่เกี่ยวข้อง ได้แถลงผลการปล่อยแถวระดมกวาดล้างจับกุม การแข่งขันรถในทางสาธารณะเพื่อป้องกันการก่ออาชญากรรมอื่นๆและลดอุบัติเหตุเพื่อ เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาล ในช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 พ.ต.อ.สิงห์ทอง พลลา รอง ผบก.ภจว.ร้อยเอ็ด กล่าวว่า เนื่องด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติและตำรวจภูธรภาค 4 ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล โดยให้ทุกพื้นที่กวดขันป้องกันปราบปรามจับกุมการแข่งรถจักรยานยนต์ในทางสาธารณะ และการกระทำที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการแข่งขันรถในทาง เพื่อเป็นการป้องกันการมั่วสุม และก่อความเดือดร้อนรำคาญต่อประชาชน กวดขันการแข่งขันรถโดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นในพื้นที่ ซึ่งตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ตระหนักถึงหน้าที่ และความสำคัญในการรักษาความสงบเรียบร้อย และการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนเป็นการป้องกันการรวมกลุ่มแข่งรถในทางของเด็กวัยรุ่นในพื้นที่ ในจังหวัดร้อยเอ็ดปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง ทั้งกลางวัน กลางคืน โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการมั่วสุมของกลุ่มวัยรุ่น เช่นตามปั้มน้ำมัน ถนนบายพาสเลี่ยงเมือง หรืออื่นๆในการแข่งขันประลองความเร็ว และตรวจตามร้านซ่อมจักรยานยนต์หรือจำหน่ายอุปกรณ์รถในพื้นที่เพื่อกวดขัน ไม่ให้มีการจำหน่ายท่อไปเสียเสียงดัง โดยผลการดำเนินงานตามมาตรการการป้องกันและปราบปรามการแข่งขันรถในทางและความผิดที่เกี่ยวข้องที่ผ่านมาสามารถตรวจยึดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ที่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนดัดแปลงสภาพ ท่อไอเสียเสียงดัง จำนวน […]

Read More