Breaking News

เฉลิมพล มาลาคำ

เอาใจชาวบ้านไปเลย! ผู้ใหญ่หำ “เฉลิมพล มาลาคำ” ไม่เอาเงินเดือน นำมาแจกคนแก่ในหมู่บ้าน

April 25, 2019

ผู้ใหญหำ (เฉลิมพล มาลาคำ) นักร้อง นักแต่งเพลงหมอลำที่มีชื่อเสียง ปัจจุบันเฉลิมพลได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่ที่บ้านท่าเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลท่าลาด อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี แม้รับราชการเป็นผู้ใหญ่บ้าน ก็ไม่เอาเงินเดือน ได้นำเงินเดือนที่ได้มาแจกเป็นเงินคนชราให้กับคนในหมู่บ้าน แล้วก็ยังเดินสายร้องเพลงเลี้ยงชีพ และงานสายพัฒนาในฐานะผู้ใหญ่บ้าน ก็ทำควบคู่กันไปจนหมู่บ้านพัฒนาทัดเทียมบ้านอื่นๆ ตัวอย่างข้าราชการตัวจริง ผู้ใหญ่หำได้เล่าว่า อาชีพนี้เงินเดือนเท่านี้ ไม่ได้ทำแบบบริษัทคือ เข้า 8.00 น. เลิก 17.00 น. ประชุมแค่เดือนละ 2 ครั้ง มีงานเป็นช่วงๆ แถมมีผู้ช่วยค่อยช่วยเหลือ ผลัดเปลี่ยนกันออกงาน ทำให้มีเวลาไปทำอาชีพส่วนตัวได้อีก https://youtu.be/1MBFhJBl4rg

Read More