หวย

ดันเต็มที่!! หวย 2 ตัว 3 ตัว เชื่อแก้สลากแพงได้ ชี้จุดแตกต่าง หวยบนดินยุคทักษิณ

June 26, 2019

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. นายชัยวัฒน์ ระวีแสงสูรย์ ประธานเครือข่ายผู้ค้าสลากออนไลน์ไทยและสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวว่า แนวคิดทำหวย 2 ตัว 3 ตัวของรัฐบาลชุดนี้ไม่เหมือนกับยุคของรัฐบาลทุกษิณที่ทำแล้วผิดกฎหมาย เพราะการจ่ายเงินรางวัลของหวยบนดินยุครัฐบาลทักษิณนั้น กำหนดรางวัลตายตัว คือเลขท้าย 2 ตัว บาทละ 65 บาท เลขท้าย 3 ตัว บาทละ 500 บาท และ 3 ตัวโต๊ด บาทละ 100 บาท จ่ายรางวัลเหมือนกับหวยใต้ดิน โดยการจ่ายเงินรางวัลดังกล่าวไม่สอดคล้องกับพ.ร.บ.สลากกินแบ่งรัฐบาล มาตรา 22 ที่กำหนดให้จ่ายเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลต้องมีสัดส่วน 60% ของยอดขาย นอกจากนี้ รายได้หวยยุครัฐบาลทักษิณนำไปตั้งกองทุนเพื่อสาธารณกุศล ในขณะนี้รัฐบาลชุดนี้ส่งเงินรายได้เข้ากระทรวงการคลังตามกฎหมายที่กำหนดไว้ “รัฐบาลยุคทักษิณทำหวยบนดินในลักษณะกินรวบเหมือนหวยใต้ดิน แต่แนวคิดของรัฐบาลชุดนี้ทำหวย 2 ตัว 3 ตัวในลักษณะกินแบ่ง คือเงินรางวัลรวมแล้วต้องอยู่ในระดับ 60% ของยอดขาย ถ้าขายได้ 1,000 ล้านบาท เงินรางวัลรวมจะอยู่ที่ […]

Read More