Breaking News

ราคาน้ำมันปาล์ม

รัฐแก้ปัญหาผิด!! ขึ้นราคาน้ำมันปาล์ม ชาวสวนไม่ได้อะไรเลย มีแต่เอกชนที่ได้กำไรเพิ่ม!!

June 17, 2019

วันที่ 16 มิ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ต.ทับปริก อ.เมืองกระบี่ นำผลปาล์มน้ำมัน ส่งขายให้กับลานเท รับซื้อในชุมชน หลังจากราคาเริ่มปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดอยู่ที่กิโลกรัมละ 2.90-3.20 บาท ซึ่งเป็นราคาที่สูงสุดในรอบปีนี้ แต่ราคายังต่ำกว่าต้นทุนการผลิต อยู่ที่กิโลกรัมละ 3.70 บาท และแม้ว่าราคาจะปรับสูงขึ้น แต่เกษตรกรไม่ได้รับประโยชน์เนื่องจากผลผลิตมีน้อย ตามวงรอบของปาล์มน้ำมัน ซึ่งเป็นไปตามกลไกลตลาด เมื่อผลผลิตมีน้อย ราคาก็ต้องสูงขึ้น โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มแต่ละโรงต่างแย่งกันซื้อผลผลิตปาล์มน้ำมัน ทำให้ราคาปรับสูงขึ้น นายชโยดม สุวรรณรัตนะ ประธานชมรมคนปลูกปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาได้เรียกร้องให้ภาครัฐแก้ปัญหามาอย่างต่อเนื่องแต่ไม่เคยได้รับการช่วยเหลือ ส่วนราคาปาล์มน้ำมันที่ปรับขึ้นเนื่องก็เป็นไปตามกลไกลตลาด เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันจึงไม่คาดหวัง และไม่เชื่อมั่นในการแก้ปัญหาราคาผลผลิตปาล์มน้ำมันตกต่ำ เนื่องจากนโยบายที่ออกมาแต่ละอย่างเป็นการเอื้อผลประโยชน์ต่อเอกชน เช่น ห้ามจำหน่ายน้ำมันปาล์มบรรจุขวดสำหรับบริโภคต่ำกว่าขวดละ 34 บาท ทั้งๆ ที่น้ำมันปาล์มที่นำมาจำหน่าย เป็นสต๊อกน้ำมันที่ซื้อไว้ในช่วงที่ราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำ จึงจำหน่ายราคาขวดละ 24-26 บาทได้ ทำให้เอกชนได้รับผลประโยชน์ นอกจากนี้ยังให้การสนับสนุนเอกชนจำหน่ายน้ำมัน บี 20 ในราคาที่ต่ำกว่า บี 100 พร้อมจ่ายค่าชดเชยให้เอกชน ลิตรละ […]

Read More