ฟรีวีซ่า

ข่าวดี!! ไต้หวัน ต่อฟรีวีซ่าให้คนไทยไปอีก 1 ปี ถือพาสปอร์ตไปเที่ยวได้เลย

July 3, 2019

วันที่ 2 ก.ค. ไต้หวันนิวส์รายงานว่า กระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน แถลงว่า ทางการไต้หวันขยายการยกเว้นการขอวีซ่า (ฟรีวีซ่า) หรือการขอรับการตรวจลงตรา สำหรับพลเมืองจากประเทศฟิลิปปินส์ รัสเซีย บรูไน และไทย ไปจนถึงเดือน ก.ค. 2563 จากที่จะหมดระยะทดลองฟรีวีซ่าในเดือนก.ค. ปีนี้ ทั้งนี้ ประเทศฟิลิปปินส์ บรูไน และไทย เป็นประเทศที่อยู่ในบัญชีนโยบายมุ่งสู่ใต้ ของรัฐบาลไต้หวัน ที่ต้องการส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ การค้า วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สำหรับปีที่ผ่านมา จำนวนนักท่องเที่ยวจากประเทศในบัญชีนโยบายมุ่งสู่ใต้ มีมากกว่า 2.6 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ถึง 13.61 % ในส่วนของประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ จากภาครัฐ ผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยวและสายการบิน ทำให้นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางไปไต้หวันเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากสถิติ เดือนม.ค. – เม.ย. ปี 2562 พบว่า มีนักท่องเที่ยวไทย จำนวน 140,925 คนเดินทางไปเที่ยวไต้หวัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนถึง 25% […]

Read More