Breaking News

พล.ต.ต.เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ

ฝันสลาย!! ความเร็ว 120 กม./ชม. ตร.ไม่เห็นด้วย อ้าง..ถนนเมืองไทยไม่เอื้อ!

August 2, 2019

จากกรณีนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงนโยบาย ความเร็วรถไม่เกิน 120 กม./ชม.ว่า เฉพาะเส้นทาง 4 ช่องจราจรขึ้นไป โดยจะกำหนดให้รถบรรทุกและรถช้าต่ำกว่า 80 กม./ชม. ใช้ 2 ช่องทางซ้าย ส่วนรถที่มีความเร็ว 80- 120 กม./ชม. ให้ใช้ 2 ช่องทางขวา นอกจากนี้จะต้องปรับสภาพถนนที่มีจุดกลับรถด้านขวา ให้เป็นจุดกลับรถที่มีช่องทางรอเลี้ยว หรือ Pocket Lean นอกจากนี้จะทำแถบชะลอความเร็ว (Rumble Strip) และเส้น optical speed bar เพื่อเตือนสำหรับรถความรถช่วงที่เป็นทางโค้ง “มอบหมายให้นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) และกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ไปร่วมกันจัดทำแผนและหารือกับตำรวจเพื่อร่วมกันทำงาน ให้มีความชัดเจนภายใน1 เดือน และก่อนที่จะเริ่มดำเนินการ จะต้องประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนก่อน เรื่องนี้เป็นการจัดระเบียบการจราจร รถช้าควรอยู่เลนซ้าย ไม่ไปขวางทางขวาที่ทำความเร็วได้ เพราะเป็นสาเหตุของจราจรติดขัด เชื่อว่าจะตอบโจทย์ ส่วนอุบัติเหตุ สถิติเกิดจากความประมาทในการขับขี่ […]

Read More