จังหวัดร้อยเอ็ด

เร่งแก้ไข! ร้อยเอ็ดน้ำท่วม 16 อำเภอ ไร่เสียหายกว่า 700,000 ไร่ 170,000 ครัวเรือนยังเดือดร้อน

September 10, 2019

เมื่อเวลา 10.00 น วันที่ 10 กันยายน 2562 ที่ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ณ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่มจังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมเพื่อรับทราบปัญหา สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ ของจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายเลิศบุศย์ กองทอง นายดำรง สิริวิชยอิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ทุกอำเภอ และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อรายงานสถานการณ์อุทกภัยในปี 2562 โดย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด แจ้งว่าจังหวัดร้อยเอ็ดได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินจำนวน 16 อำเภอ 156 ตำบล 1, 905 หมู่บ้าน 176,763 ครัวเรือน มีอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เสลภูมิ เมืองสรวง โพนทอง ธวัชบุรี โพธิ์ชัย จังหาร ศรีสมเด็จ หนองพอก เชียงขวัญ พนมไพร […]

Read More

เชิญชวนร่วมงาน “มหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 11 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด”

August 7, 2019

เมื่อเวลา 18.00 น. ของวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ที่ เวทีลานสาเกต สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ได้จัดให้งาน “มหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 11 Opportunity Learning” เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนนักเรียนที่มีศักยภาพที่แตกต่างกัน เข้าถึงการดูแลที่ทั่วและเป็นธรรม สร้างโอกาสทางการเรียนรู้ให้ได้มากที่สุด โดยบนเวทีได้จัดให้มีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมอีสาน จากวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด โดยมีการฟ้อนรำพื้นบ้านอีสาน แสดงถึงเอกลักษณ์และวิถีชีวิตของชาวอีสาน ประกอบการแสดงวงโปงลางอีสานแบบร่วมสมัย เพื่อเป็นการต้อนรับขับสู่คณะครูและนักเรียนที่เดินทางมาจาก 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย นอกจากนั้น ลานสาเกตนคร Landmark ได้จัดแสดงนิทรรศการวิชาการและวัฒนธรรม 5 ภาคมารวมไว้ พร้อมกิจกรรมการแข่งขัน และกิจกรรมพิเศษมากมาย พิเศษสุดๆ ที่ทุกคนไม่ควรพลาด กับ Play Land พื้นที่แห่งโอกาส เพราะ “ความฝันที่ยิ่งใหญ่มักเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆ เสมอ” ท่านจะได้พบกับเมล็ดพันธุ์และโอกาสแห่งการเรียนรู้การศึกษา พัฒนาการผลงานของเด็กๆ วัฒนธรรม ชุมชน ที่ถูกร้อยเรียงและบูรณาการเป็นนิทรรศการมีชีวิต ให้ทุกคนรู้สึกสนุกกับเรียนรู้ในรูปแบบนอกตำราเรียน ร่วมสร้างแรงบันดาลใจแห่งการเรียนรู้อย่างเต็มที่ตลอดทั้งงาน ที่จะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ระหว่างวันที่ […]

Read More