งานกาชาดมหาสารคาม

กำหนดวันแล้ว!! ประเพณีบุญเบิกฟ้าและงานกาชาดมหาสารคาม (24 ม.ค. – 2 ก.พ. 63)

August 11, 2019

ที่ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผวจ.มหาสารคาม ประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานประเพณีบุญเบิกฟ้าและงานกาชาดประจำปี 2562 เพื่อชี้แจงปัญหาในการจัดงานและสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อใช้เป็นแนวทางแก้ไข ปรับปรุงในการจัดงานครั้งต่อไป ซึ่งนอกจากนี้ ในที่ประชุมได้มีการกำหนดการคร่าวๆ ในการจัดงานประเพณีบุญเบิกฟ้าและงานกาชาด ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 24 ม.ค. – 2 ก.พ. 63 ปิยภัทร–ข่าว /ศตวรรษ -ภาพ

Read More