Breaking News

งดเหล้าเข้าพรรษา

“งดเหล้า เข้าพรรษา” แนะวิธีฟื้นฟูตับ ให้กลับมาแข็งแรง

August 5, 2019

มนุษย์อาจสูญเสียอวัยวะบางอย่างได้ แต่ “ตับ” เป็นอวัยวะที่มนุษย์ไม่อาจขาดได้เลย เพราะตับเปรียบเหมือนโรงงานที่คอยขับเคลื่อนชีวิตของเรา ผ่านระบบการทำงาน ต่อไปนี้ การผลิต ตับจะเปลี่ยนคาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน วิตามิน ให้เป็นสารอาหารที่เหมาะกับการใช้ในส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย การเก็บสะสม ตับจะเก็บน้ำตาลกลูโคสในรูปของไกลโคเจนสะสมไว้ในตับ เมื่อร่างกายต้องการพลังงานก็จะเปลี่ยนไกลโคเจนกลับมาเป็นกลูโคส ส่งไปที่ต่าง ๆ ของร่างกาย การทำลาย ตับทำหน้าที่ทำให้ของเสียหรือสารพิษต่าง ๆ หมดพิษหรือมีพิษน้อยลง ก่อนส่งไปขับออกทางปัสสาวะที่ไต หรือส่งออกไปทางน้ำดี ไปยังลำไส้ นอกจากนี้ตับยังคอยปรับสมดุลของฮอร์โมนเพศให้อยู่ในระดับพอเหมาะพอดี ไม่ให้เรามีความต้องการมากไปหรือน้อยไป เมื่อเรามีบาดแผลเลือดออก ถ้าไม่มีตับที่ผลิต “โพรทรอมบิน” ทำให้เลือดแข็งตัวเป็นลิ่ม เลือดก็จะไหลเรื่อย ๆ ไม่ยอมหยุดจนทำให้หัวใจหยุดทำงานดังนั้นหากมีสิ่งใดที่มาหยุดการทำงานโรงงานแห่งนี้ ย่อมส่งผลต่อชีวิตของเราอย่างแน่นอน เมื่อดื่มเหล้าเข้าไป เซลล์ตับจะเปลี่ยนแอลกอฮอล์ให้กลายเป็น อะเซตตัลดีไฮด์ (acetaldehyde) ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง และเร่งเปลี่ยนให้กลายเป็นอะซิเตท ซึ่งจะกระจายไปตามกล้ามเนื้อและสมองเพื่อเปลี่ยนเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ มีหลักฐานงานวิจัยที่พบว่า อะเซตตัลดีไฮด์ยับยั้งการซ่อมดีเอ็นเอ หรือสารพันธุกรรมที่บาดเจ็บ ส่งผลให้เซลล์กลายพันธุ์ได้ง่ายและกลายเป็นเซลล์มะเร็ง อะเซตตัลดีไฮด์ ยังทำให้เซลล์ตับบาดเจ็บ จนระบบเผาผลาญในตับเสียหาย รวมถึงเกิดภาวะดื้อต่ออินซูลิน ทำให้ใช้น้ำตาลไม่ได้เต็มที่ ส่งผลต่อระบบเมตาโบลิซึ่มของไขมัน […]

Read More