คำสอนของ “หลวงพ่อจรัญ”

คำสอนของ “หลวงพ่อจรัญ” 10 ข้อ ที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณ ให้มีคุณค่ายิ่งขึ้น

July 26, 2019

วันนี้เรามีคำสอนดีๆ จาก พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม) วัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี  พระที่ปฏิบัติดี และมีผู้คนศรัทธามากมาย เป็นคำสอนที่จะทำให้ชีวิตของคุณมีคุณค่ามากขึ้น 1. ความดีเป็นศัตรูของชีวิต ความดีต้องมีอุปสรรค เขามา ร้ าย อย่าร้ ายตอบ เขาไม่ดีมา จงใช้ความดีเข้าไปแก้ไข คนตระหนี่ ให้ของที่ต้องใจ คนพูดเหลวไหล เ อาความจริงใจ ไปสนทนา   2. จงอย่าหวั่นไหว จงทำใจให้ได้เมื่อมีทุ กข์ คนที่ทำใจได้เพราะมีสติควบคุมใจได้ ถ้าผู้ใดเจริญสติวิปัสสนากรร มฐาน จิตมั่นคง ต้องช่วยตัวเองได้ ทำใจได้ จะไม่เ สี ยใจ ไม่น้อยใจต่อบุคคลใด  คนทำใจได้นั่นแหละ จะได้รับผลดี มีสติเป็นอาวุธของตนตลอดไป   3. คนโบราณท่านมีคติดี เวลาไปไหนมาไหนต้อง 1 นิ่งได้ 2 ทนได้ 3 รอได้ 4 ช้าได้ 5 […]

Read More