Breaking News

คอสะพานขาด

คอสะพานขาด! ปิดการจราจรแล้ว ที่สะพานบ้านท่างาม อำเภอจังหาร

September 4, 2019

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 ได้รับแจ้งว่ามีคอสะพานชำรุด บนถนนสายร้อยเอ็ด-บ้านดินดำ บริเวณบ้านท่างาม ตำบลยางใหญ่ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ล่าสุดได้ปิดการสัญจรแล้ว อยู่ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ประวัติความเป็นมา ตำบลยางใหญ่ แยกจากตำบลปาฝา บริเวณที่ตั้งตำบลมีหนองน้ำแห่งหนึ่ง มีต้นยางใหญ่อยู่ริมหนอง ท้องทุ่งเต็มไปด้วยต้นยางนา ซึ่งชาวบ้านเรียกว่าทุ่งหนองยาง เมื่อแยกจากตำบลปาฝา จึงใช้ชื่อตำบลว่า ตำบลยางใหญ่ ประกอบด้วยหมู่บ้าน จำนวน 10 หมู่บ้าน พื้นที่ สภาพทั่วไปเป็นท้องทุ่ง เหมาะสำหรับการเกษตร ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ เขตพื้นที่ ทิศเหนือ ติดกับ ต.ดินดำ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ดทิศใต้ ติดกับ ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ดทิศตะวันออก ติดกับ ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด อาชีพ อาชีพหลัก ทำนา/ทำไร่ อาชีพเสริม ทำหัตถกรรม […]

Read More