คณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ

ทุกคนทราบดี!! “บิ๊กตู่” รับกลางที่ประชุม “ไทยกำลังมีปัญหาเศรษฐกิจ”

August 16, 2019

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 16 ส.ค. ที่ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวในระหว่างการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจนัดแรก ว่า วันนี้เป็นการประชุมครั้งสำคัญของคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจครั้งแรก  เนื่องจากรัฐบาลปัจจุบันมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเศรษฐกิจ ในการบริหารราชการแผ่นดิน ทุกคนทราบดีว่าเรามีปัญหาพอสมควรด้านเศรษฐกิจของเรา ซึ่งจะมีการรายงานจากคณะทำงานให้ที่ประชุมรับทราบ ขอให้ทุกคนได้ติดตามรายละเอียดเพื่อหาหนทางในการขับเคลื่อน วันนี้ มีทั้งเรื่องเพื่อทราบและเรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติเพราะเป็นสถานการณ์เร่งด่วน เพื่อให้ทันต่อการประชุมคณะรัฐมนตรีในครั้งต่อไป ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไตรมาส 3 และ 4 หากทำไม่ได้ตอนนี้จะมีผลต่องบประมาณ ปี 2563 ไตรมาส 1 และ 2 ด้วย อีกทั้งสถานการณ์โลกในวันนี้ยังไม่มีความคืบหน้าในการแก้ปัญหาสงครามเศรษฐกิจ แม้จะมีหลายมาตรการที่ออกมาโดย 2 ประเทศยักษ์ใหญ่.

Read More