ข้าวนึ่งแพง

บ่นกันทั้งเมือง!! ข้าวสาร-ข้าวเหนียวนึ่ง ราคาแพง พุ่งโลละ 40 บาท

August 22, 2019

วันที่ 22 ส.ค. สถานการณ์ข้าวที่มีราคาแพงขึ้นทุกวัน โดยเฉพาะข้าวเหนียวสาร และ ข้าวเหนียวนึ่ง ที่ชาวภาคอีสานและชาวเหนือล้านนา นิยมบริโภคกัน จากเดิมข้าวสารเหนียว กระสอบ 45 กิโลกรัม ราคา 1,500-1,600 บาท หรือลิตรละ 20-26 บาท ข้าวเหนียวนึ่งสุก ราคากิโลกรัมละ 20-40 บาท หลังจากที่ทางภาคอีสาน และภาคเหนือประสบภัยแล้ง ส่งผลกระทบต่อการปลูกข้าวนาปี-นาปรัง ได้รับความเสียหาย ทำให้ราคาข้าวจ้าวและข้าวเหนียวพุ่งสูงขึ้น ทางเจ้าของโกดังมีการปรับราคาขึ้นแทบทุกวัน จนปัจจุบันนี้ข้าวสารจ้าวขยับขึ้นในราคากระสอบละ 1,600 บาท ส่วนข้าวสารเหนียวอยู่ในราคา กระสอบละ 2,200 บาท หรือ ลิตรละ 25-27 บาท (ขึ้นอยู่กับคุณภาพของข้าว) ราคาข้าวเหนียวนึ่ง กิโลกรัมละ 32-40 บาท อย่างไรก็ตามข้าวสารเหนียว 1 กระสอบ น้ำหนัก 45 กิโลกรัม มี 60 ลิตร เมื่อข้าวสารเหนียว […]

Read More