กาชาดร้อยเอ็ด

“กาชาดร้อยเอ็ด” มอบทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ร.10 จำนวน 336,000 บาท

July 27, 2019

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ในขณะเดียวกันมี นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด นายชำนาญ ชื่นตา ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดและนักเรียน จำนวนมากเข้าร่วมกิจกรรม ในการนี้ นางนงรัตน์ คงเกษม นายกคณะกรรมการเหล่ากาชาดร้อยเอ็ด กล่าวรายงานประธานในพิธีฯ ความว่ากาชาดเป็นองค์กรการกุศล มีภารกิจในการบรรเทาทุกข์ ผู้ประสบภัยพิบัติ การรับบริจาคโลหิต และการพัฒนาคุณภาพชีวิต การสงเคราะห์แก่ราษฎร ที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนและผู้ด้อยโอกาสในสังคม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เพื่อร่วมแสดงถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ มุ่งมั่นปฏิบัติพระราช […]

Read More