กวาดล้างยาเสพติด

กวาดล้างยาเสพติด!! จนท.สนธิกำลัง จู่โจมตรวจค้น เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด

August 26, 2019

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 05.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวจู่โจมตรวจค้นภายในเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด ณ เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด โดยสนธิกำลัง ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ และ อส. ทั้งนี้ กรมราชทัณฑ์ ได้มีนโยบายในการกวาดล้างยาเสพติด เครื่องมือสื่อสาร และสิ่งของต้องห้ามภายในเรือนจำ โดยให้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ โดยในการตรวจค้นครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่จากมณฑลทหารบกที่ 27 สถานีตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ร่วมกับเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกต่างๆ ในพื้นที่ในการดำเนินการตรวจค้นหาสิ่งเสพติด เครื่องมือสื่อสาร และสิ่งของต้องห้ามต่างๆ ภายในเรือนจำ และกวาดล้างพื้นที่ที่อาจมีการซุกซ่อนสิ่งของต่างๆ ที่ผิดกฎหมายภายในเรือนจำ เป็นการป้องปรามมิให้มีการลักลอบกระทำหรือวางแผนที่จะกระทำการใดๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการควบคุมผู้ต้องขังและขัดขวางต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เรือนจำ ในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของราชการ ผลการปฏิบัติจากการตรวจค้นไม่พบสิ่งของผิดกฎหมายภายในเรือนจำ และจากการสุ่มตรวจสารเสพติดผู้ต้องขังจำนวน 50 ราย ไม่พบว่ามีสารเสพติด คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว ส.ปชส.ร้อยเอ็ด

Read More