Breaking News

กรมสรรพากร

มีเงินเข้าบัญชีเกินหลักล้าน!! “บิณฑ์” จะถูกสรรพากร เรียกเก็บภาษีหรือไม่!?

September 17, 2019

บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ มียอดบริจาคช่วยน้ำท่วมทะลุ 250 ล้านบาท อาจไม่ต้องเสียภาษีให้กรมสรรพากร หลังเพจดังด้านภาษีกางกฎหมายพร้อมระบุว่า ยอดเงินบริจาคดังกล่าวเป็นเจตนาเพื่อประโยชน์สาธารณะ และมีหลักฐานการช่วยเหลือชัดเจน แจงควรได้รับการยกเว้นภาษีด้วยซ้ำ เพจเฟซบุ๊ก TaxBugnoms โพสต์ข้อความเกี่ยวกับการรับเงินบริจาคของบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ว่าจะถูกกรมสรรพากรตรวจสอบหรือไม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ โดยเพจเฟซบุ๊ก TaxBugnoms ได้อ้างอิงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 48) พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 40) มาตรา 42(29) ซึ่งโพสต์ดังกล่าวระบุว่า มีหลายคนถามปัญหานี้เข้ามา พร้อมกับแทคเพจ TaxBugnoms ให้พรี่หนอมช่วยตอบที ขออนุญาตตอบเป็นความเห็นโดยอ้างอิงตามหลักการกฎหมายดังนี้ครับ 1. ถ้าถามว่าจะโดนส่งข้อมูลไหม คำตอบคือ ถ้าเข้าเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดไว้ นั่นคือ ตั้งแต่ 3,000 ครั้งต่อปี ขึ้นไป หรือ 400 ครั้งต่อปี และมียอดเงินตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป ย่อมจะถูกส่งข้อมูลอยู่แล้วครับ ดังนั้น ถ้าถามว่ากรณีพี่บิณฑ์ถูกธนาคารส่งข้อมูลให้สรรพากร คำตอบคือ ต้องถูกส่ง และถูกส่งภายในวันที่ […]

Read More

ข่าวมั่ว!! กรมสรรพากร ยืนยัน ไม่เก็บภาษีเงินสินสอดงานแต่ง

August 7, 2019

จากกรณีในโลกออนไลน์ว่า จะมีการเก็บภาษีสินสอด โดยจะบังคับใช้ในวันที่ 1 ก.ย.ที่จะถึงนี้ นายปิ่นสาย สุรัสวดี โฆษกกรมสรรพากร ได้ชี้แจงว่า ข่าวที่มีการแชร์ดังกล่าว ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด และไม่มีการออกกฎหมายใหม่ โดยที่กฎหมายตามที่กล่าวนั้น ได้บัญญัติไว้ในประมวลรัษฎากร ว่าเงินได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษี “ต้องเป็นเงินได้ที่ได้รับจากการอุปการะหรือจากการให้โดยเสน่หาจากบุพการี ผู้สืบสันดาน หรือคู่สมรส เฉพาะเงินได้ในส่วนที่ไม่เกิน 20 ล้านบาทตลอดปีภาษี” หรือ “เป็นเงินได้ที่ได้รับจากการอุปการะโดยหน้าที่ธรรมจรรยาหรือจากการให้โดยเสน่หาเนื่องในพิธี หรือตามโอกาสแห่งขนบธรรมเนียมประเพณี ทั้งนี้ จากบุคคลซึ่งมิใช่บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือคู่สมรสเฉพาะเงินได้ในส่วนที่ไม่เกิน 10 ล้านบาทตลอดปีภาษี” เป็นกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558

Read More

เตรียมรีดภาษีเงินฝากออมทรัพย์ ดอกเบี้ยเงินฝากทุกบัญชี เกิน 20,000 บาทโดนหมด

July 10, 2019

กรมสรรพากรลงนามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ และผลตอบแทนเงินฝากที่ได้รับจากการฝากเงินตามหลักการของศาสนาอิสลามรวมกันไม่เกิน 2 หมื่นบาทต่อปี ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ 15% คลังเริ่มแล้วรีดภาษีเงินฝาก – ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 3 พ.ค.2562 นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร ได้ลงนามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ และผลตอบแทนเงินฝากที่ได้รับจากการฝากเงินตามหลักการของศาสนาอิสลามรวมกันไม่เกิน 2 หมื่นบาทต่อปีไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ 15% ทั้งนี้ ดอกเบี้ยและผลตอบแทนเงินฝากที่จะได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้ 1 ดอกเบี้ยและผลตอบแทนเงินฝากทุกบัญชีรวมกัน มีจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 2 หมื่นบาทตลอดปีภาษีนั้น 2 ชื่อบัญชีเงินฝากและเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรที่ใช้ในการเปิดบัญชีเงินฝากจะต้องเป็นของผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ได้รับประโยชน์จากดอกเบี้ย หรือผลตอบแทนเงินฝากนั้น 3 ผู้มีเงินได้จะต้องไม่ได้แจ้งธนาคารซึ่งเป็นผู้จ่ายดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนเงินฝากไม่ให้นำส่งข้อมูลดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนเงินฝากให้กับกรมสรรพากร และ 4 เป็นดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนเงินฝาก ที่กรสรรพากรได้รับข้อมูลเกี่ยวกับดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนเงินฝาก นั้น จากธนาคารซึ่งเป็นผู้จ่ายดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนเงินฝาก สำหรับกรณีที่ผู้มีเงินได้ไม่ประสงค์จะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามประกาศนี้ ให้แจ้งธนาคารซึ่งเป็นผู้จ่ายดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนเงินฝากเพื่อไม่ให้นำส่งข้อมูลเกี่ยวกับดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนเงินฝาก ให้กับกรมสรรพากร ธนาคารซึ่งเป็นผู้จ่ายดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนเงินฝาก ทั้งนี้ ธนาคารพาณิชย์จะต้องนำส่งข้อมูลดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนเงินฝากทุกบัญชีต่อกองเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพากร […]

Read More