กรมพัฒนาชุมชน

“ม่วนคักฮักร้อยเอ็ด” เชิญชวนท่องเที่ยว 5 หมู่บ้านโอทอป แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดร้อยเอ็ด

August 24, 2019

นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นจังหวัดหนึ่ง ใน 20 จังหวัด 84 หมู่บ้านเป้าหมาย ของโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “ม่วน คัก ฮัก ISAN” โดยมีหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 5 หมู่บ้านเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ บ้านดงเย็น-บ้านหนองบัวดอนต้อน-บ้านป่ากุง-บ้านโนนใหญ่-บ้านป่าน ซึ่งแต่ละหมู่บ้าน ต่างสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่มีเสน่ห์ ชวนหลงใหล และชวนให้มาสัมผัสเยี่ยมชม ซึ่งหากพูดถึงจังหวัดร้อยเอ็ด อาจไม่ใช่เมืองที่จะคิดถึงในอันดับต้น ๆ เพราะจังหวัดนี้ไม่ได้มีสถานท่องเที่ยวทางธรรมชาติสวยงามที่ติดอันดับ แต่หากเอ่ยถึงความสวยงามแปลกตาของวัดวาอารามนั้น ต้องเรียกว่า ติดอันดับ Unseen ของประเทศหลายวัดเลยทีเดียว อย่างวัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วราราม อำเภอหนอกพอก ซึ่งเป็นที่ตั้งของพระมหาเจดีย์ชัยมงคล มหาเจดีย์ขนาดใหญ่ที่วิจิตรพิสดาร ใช้ศิลปกรรมร่วมสมัยระหว่างภาคกลางและภาคอีสานเป็นการผสมกันระหว่างพระปฐมเจดีย์และพระธาตุพนม พระพุทธรัตนมงคลมหามุนี พระพุทธรูปที่สูงที่สุดอันดับที่สองของประเทศไทย ตั้งอยู่ในวัดบูรพาพิราม อำเภอเมือง และเจดีย์มหามงคลบัว สร้างขึ้นเป็นอนุสรณ์สถาน หลวงตามหาบัว ด้านในเป็นพิพิธภัณฑ์ และที่นั่งสมาธิ นอกจากนี้ ที่จังหวัดร้อยเอ็ด ยังมีหมู่บ้านโอทอป เพื่อการท่องเที่ยว ที่มีเสน่ห์ดึงดูด น่ามาเยี่ยมชม […]

Read More

“ชวน ชม ชิม ช้อป” งานภูมิใจในภูมิปัญญาสาเกตนคร ที่ โรบินสันร้อยเอ็ด

August 3, 2019

ร้อยเอ็ด โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด จัดงานภูมิปัญญาท้องถิ่นและความภาคภูมิใจของจังหวัดร้อยเอ็ด ภายใต้ชื่องาน ร้อยเอ็ดภูมิใจในภูมิปัญญาสาเกตนคร ส่งเสริมสินค้า OTOP ที่เกิดความภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีการพัฒนาด้านการผลิต การบริหารจัดการ การตลาด อย่างเป็นระบบและยั่งยืน เมื่อ เวลา 18.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงานภูมิปัญญาท้องถิ่นและความภาคภูมิใจของจังหวัดร้อยเอ็ด ภายใต้ชื่องาน “ร้อยเอ็ดภูมิใจในภูมิปัญญาสาเกตนคร” ณ บริเวณลานจอดรถห้างโรบินสันไลฟ์สไตล์ร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด โดยมีนายชำนาญ ชื่นตา ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด ภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วม นาย ดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า จังหวัดร้อยเอ็ดได้ดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ โดยการส่งเสริมสินค้า OTOP ที่เกิดความภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีการพัฒนาด้านการผลิต การบริหารจัดการ การตลาด อย่างเป็นระบบและยั่งยืน มีศักยภาพในการแข่งขัน สร้างโอกาสให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามมาตรฐานตรงตามความต้องการของลูกค้า ตลอดจนการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ ที่ทันสมัย มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สร้างรายได้และสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP […]

Read More