กรมการค้าภายใน

ฤทธิ์ภัยแล้ง!! ข้าวเหนียวราคาพุ่งสูงตันละ 38,600 บาท หลังชาวนาเก็บข้าวไว้กินเอง ไม่ยอมขาย

August 21, 2019

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า สถานการณ์ข้าวเหนียวโดยรวมตั้งแต่เดือน ธ.ค.2561 ถึง ส.ค.2562 ราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเกือบ 100% ทั้งราคาข้าวเปลือกเหนียวและราคาข้าวสารเหนียว โดยราคาข้าวเปลือกเหนียว ปี 2561 เฉลี่ยอยู่ที่ 9,549 บาทต่อตัน และทยอยปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ที่ 13,900 – 17,600 บาทต่อตัน ณ วันที่ 16 ส.ค.2562 ส่วนราคาข้าวสารเหนียว ปี 2561 เฉลี่ยอยู่ที่ 19,610 บาทต่อตัน และทยอยปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ที่ 38,500–38,600 บาทต่อตัน ณ วันที่ 16 ส.ค.2562 ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ราคาข้าวเหนียวมีราคาเพิ่มสูง มาจากปัญหาภัยแล้งที่ส่งผลกระทบให้ผลผลิตข้าวเหนียวทั้งนาปีและนาปรังที่ผ่านมา มีปริมาณน้อยกว่าทุกปี ประกอบกับเป็นช่วงรอยต่อของฤดูกาล ข้าวเก่าเหลือน้อย ข้าวใหม่ ยังไม่ถึงเวลาเก็บเกี่ยว และภาครัฐได้ระบายข้าวในสต็อกหมด ส่งผลให้ช่วงนี้ ข้าวเหนียวขาดแคลนอย่างมาก ชาวนาก็เก็บไว้บริโภคเอง เนื่องจากคาดว่าผลผลิตจะมีปริมาณน้อยมาก ถ้าไม่จำเป็นจะไม่นำออกขาย ด้านผู้ประกอบการโรงสีก็ต้องการรับซื้อข้าวเพื่อเก็บไว้ในสต๊อกและแปรรูป เพื่อจำหน่าย ซึ่งผลผลิตที่ขาดแคลนทำให้ผู้ประกอบการหลายรายต้องปิดการจำหน่าย […]

Read More