กรมการขนส่งทางบก

เตรียมประกาศใช้ กรมการขนส่งทางบกเผยกฏหมายใหม่ “ตำรวจยึดใบขับขี่ไม่ได้”

August 17, 2019

กรมการขนส่งทางบก ประกาศกฎหมายใหม่ ตำรวจยึดใบขับขี่ไม่ได้ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ได้มีการเปิดเผยข้อมูลจากเพจเฟซบุ๊ก “กรมการขนส่งทางบก” ได้มีการประกาศกฎหมายใหม่ แก่พี่น้องประชาชนโดยระบุว่า กฎหมายใหม่ ตำรวจจราจร ยึดใบขับขี่ไม่ได้ เริ่มใช้ 20 กันยายน 2562 พ.ร.บ. จราจรทางบกฉบับที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2562 ได้ถูกเผยแพร่จากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา โดยมีเนื้อหาสำคัญอยู่ในมาตรา 31/1 ว่า ในขณะขับรถในทางเดินรถ ผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับขี่อยู่กับตัวและต้องแสดงต่อเจ้าพนักงานจราจรเมื่อขอตรวจ ในกรณีที่ผู้ขับขี่แสดงใบอนุญาตขับขี่ด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือสำเนาภาพถ่ายใบอนุญาตขับขี่ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ให้ถือว่าผู้ขับขี่มีใบอนุญาตขับขี่อยู่กับตัวตามวรรคหนึ่งแล้ว ดังนั้น ตำรวจจราจรสามารถเรียกตรวจใบขับขี่ สามารถออกใบสั่งได้ แต่จะไม่สามารถยึดใบขับขี่ได้ ประชาชนสามารถใช้ใบขับขี่ดิจิตอล จากกรมการขนส่งทางบกได้ สามารถโหลดใช้งานในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนได้ทั้ง แอนดรอย และ ไอโฟน โดยค้นหาจากคำว่า DLT QR LICENCE ขอบคุณ กรมการขนส่งทางบก

Read More