Breaking News

กกต.

ตรวจสอบได้!! กกต.แจงงบสรรหา ส.ว.1,300 ล้านบาท ถูกใช้จริง 463 ล้านบาท

July 2, 2019

วันที่ 2 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่เอกสารชี้แจงกรณีมีการตั้งกระทู้ถามในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ว่าผ่านมาครบ 3 เดือนแล้ว กกต.ยังไม่เปิดเผยคะแนนเลือกตั้งรายหน่วยให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปนั้น สำนักงาน กกต.ชี้แจงว่า เมื่อเสร็จสิ้นการนับคะแนนเลือกตั้งแล้ว กกต.ได้เปิดเผยผลคะแนนเลือกตั้ง คือ 1.ในวันเลือกตั้ง เมื่อเสร็จสิ้นการนับคะแนนโดยแต่ละหน่วยเลือกตั้งแล้ว คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้จัดทำรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง (แบบ ส.ส. 5/18) รายหน่วย ปิดไว้ ณ ที่เลือกตั้งทุกหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 92,320 หน่วย ไว้แล้ว 2.ภายหลังวันเลือกตั้ง ผู้สมัคร หรือพรรคการเมืองสามารถขอสำเนารายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง (แบบ ส.ส. 5/18) รายหน่วย ได้ทุกหน่วยเลือกตั้ง ณ สำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดทุกแห่ง ทั้งนี้ ได้มีผู้สมัครหรือพรรคการเมืองมาขอสำเนารายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง (แบบ ส.ส. 5/18) รายหน่วย ทุกเขตเลือกตั้งแล้ว นอกจากนั้นยังมีการเผยแพร่เอกสารชี้แจงกรณีมีข่าวว่า กกต.จัดให้มีการเลือก ส.ว.โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น จานวน 1,300 ล้านบาท นั้นสำนักงาน […]

Read More

แบบนี้ก็ได้เหรอ!! กกต. แจงคะแนนปชป.เพิ่ม บางเขต ไม่นำผลเลือกตั้งล่วงหน้า-นอกราชอาณาจักร มานับ?

June 18, 2019

วันที่ 17 มิ.ย. พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. ได้มีหนังสือชี้แจงไปถึงหัวหน้าพรรคไทรักธรรม ลงวันที่ 13 มิ.ย. เรื่องการคำนวณจำนวนส.ส.แบบบัญชีรายชื่อว่า ตามที่ได้มีหนังสือขอให้ทบทวนคะแนนรวมทั้งประเทศของพรรคประชาธิปัตย์ และขอให้เพิกถอนประกาศ กกต.เรื่องผลการเรื่องส.ส.บัญชีรายชื่อ (ครั้งที่2) ที่ลงวันที่ 28 พ.ค.62 นั้น ทางกกต.ขอแจ้งให้ทราบว่าการประกาศผลการรวมคะแนนส.ส. กกต.ประจำเขตเลือกตั้งจะต้องนำผลคะแนนจากรายงานผลการนับคะแนนของหน่วยเลือกตั้งปกติรายงานผลการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งและรายงาผลการนับคะแนน บัตรเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง และนอกราชอาณาจักรรวมกันเพื่อประกาศผลการรวมคะแนนส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง สำหรับผลคะแนนเลือกตั้งส.ส.ในการเลือกตั้งทั่วไปที่ได้ประกาศผลเมื่อวันที่ 28 มี.ค.62 กกต.พบว่าเมื่อกกต.ประจำเขตเลือกตั้งบางแห่งไม่ได้นำผลคะแนนที่ออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง นอกเขตเลือกตั้ง และนอกราชอาณาจักรมารวมผลคะแนนด้วย จึงได้สั่งการให้สำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดตรวจสอบความถูกต้องของการนับคะแนนอีกครั้ง เมื่อกกต.ได้รับข้อมูลผลการรวมคะแนนส.ส.แบบแบ่งเขตที่มีการตรวจสอบความถูกต้องครบทุกเขตเลือกตั้งแล้ว จึงได้เสนอ กกต.เพื่อคำนวณหาจำนวนส.ส.แบบบัญชีรายชื่อภายหลังประกาศผลเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขต 349 เขต ตามมาตรา 129 ประกอบมาตรา 128 แห่งพ.ร.ป.เลือกตั้งส.ส. 2561 พรรคประชาธิปัตย์มีคะแนนรวมที่ใช้ในการคำนวณ 3,957,620 คะแนน ซึ่งกกต.ประกาศผลเลือกตั้งส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ(ครั้งที่ 1) ตามผลการคำนวณจำนวน 26 พรรคการเมือง 149 คน โดยพรรคไทรักธรรมได้รับการจัดสรรส.ส.แบบบัญชีรายชื่อจำนวน 1 […]

Read More