Breaking News

รับผิดชอบ!? “ประยุทธ์”​ ลั่น! ไม่ตอบปมถวายสัตย์อีก เพราะเชื่อมั่น ครม. ที่มาจากการเลือกตั้ง

  • Admin
  • August 13, 2019
  • Comments Off on รับผิดชอบ!? “ประยุทธ์”​ ลั่น! ไม่ตอบปมถวายสัตย์อีก เพราะเชื่อมั่น ครม. ที่มาจากการเลือกตั้ง

วันที่ 13 ส.ค.62 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แถลงข่าวหลังประชุมคณะรัฐมนตรี โดยพล.อ.ประยุทธ์ กล่าวถึงฝ่ายค้านรณรงค์เพื่อให้แก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับว่า ต้องดูขั้นตอนวิธีทางกฎหมาย ว่าจะทำตรงไหนกรอบไหนบ้าง ส่วนกรณีที่ตนจะรับผิดชอบเรื่องการถวายสัตย์ฯ ซึ่งกล่าวสั้นๆ ว่า จะไม่ตอบเรื่องนี้อีกแล้ว

โดยประเด็นการประเมินความเชื่อมั่นรัฐบาลอย่างไร เมื่อฝ่ายรัฐบาลแพ้มติโหวตในสภา พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า เชื่อมั่นในการทำงานของคณะรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้ง หากมีเรื่องใดคณะรัฐมนตรีก็จะถามตนว่าเรื่องใดทำได้หรือไม่ได้ ส่วนเรื่องในสภาก็เป็นเรื่องในสภา ซึ่งตนได้ชี้แจงแล้วว่าเรื่องใดที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติควรร่วมมือกันให้ได้

ส่วนกรณี คนไทยที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมประท้วงที่ฮ่องกง พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า กระทรวงการต่างประเทศ​โดยสถานฑูต ได้เตรียมแผนการดูแลคนไทยที่ติดอยู่ในสนามบินและประเทศฮ่องกง ซึ่งจะดูแลทุกขั้นตอน หากการประท้วงเกิดความรุนแรงมากขึ้น จะนำคนไทยไปที่ไหนอย่างไร ส่วนพื้นที่ใดมีการชุมนุมขอให้หลีกเลี่ยง และวันนี้ได้ติดตามให้กระทรวงการต่างประเทศว่างแผนในการดูแล ซึ่งที่ผ่านมาหากเหตุการณ์เกิดขึ้นในต่างประเทศจะมีการปฏิบัติว่าต้องดำเนินการอย่างไร

Facebook Comments