Breaking News

รีบหามาปลูก “ไม้พะยูง” ไม้เศรษฐกิจมูลค่าสูง ปลูกแล้วได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

  • Saxman
  • July 14, 2019
  • Comments Off on รีบหามาปลูก “ไม้พะยูง” ไม้เศรษฐกิจมูลค่าสูง ปลูกแล้วได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

ไม้พะยูงเป็นไม้ที่ราคาแพงมากที่สุดในโลก สาเหตุที่ราคาพุ่งสูง เนื่องจากมีความนิยมในการใช้ไม้ชนิดนี้ในประเทศจีนอย่างมาก เพราะมีความเชื่อว่าเป็นไม้นำโชค

โดยเริ่มจากการนำเข้าไม้ชนิดนี้ไปซ่อมแซมพระราชวังต้องห้าม ในช่วงการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ในปี 2551 ต่อมาผู้มีฐานะมีความนิยมนำไม้พะยูงไปแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์ แต่ระยะหลังไม้พะยูงมีราคาพุ่งสูงขึ้นมาก ทางนายทุนจึงหันมาทำเป็นวัตถุมงคล และของแต่งบ้านชิ้นเล็ก ๆ เช่น ปี่เซียะเทพเจ้า ฮก ลก ซิ่ว

พะยูง มีชื่อและความหมายดี เชื่อว่าบ้านใดมีไว้ จะทำให้บุคคลในบ้านมีแต่ความเจริญ มีฐานะดีขึ้น ช่วยไม่ให้ชีวิตตกต่ำ เพราะพยุง คือการประคับประคองให้คงอยู่ ให้มั่นคงหรือการยกให้สูงขึ้น

สำหรับไม้พะยูงนั้นเป็นไม้เนื้อแข็ง ตระกูลเดียวกับไม้แดง ไม้ประดู่ ที่สำคัญในเวลานี้ไม้พะยูงถือว่าเหลือเฉพาะในประเทศไทยเพียงแห่งเดียวในโลก เพราะประเทศลาวที่เคยมีก็หมดไปแล้ว ประเทศกัมพูชาก็หมดเช่นกัน ประเทศเวียดนามก็ไม่เหลือ

ขณะนี้สถานการณ์การลักลอบตัดไม้ทำลายป่ายังคงวิกฤติมาก โดยเฉพาะไม้พะยูง ถือว่าเป็นอันดับต้น ๆ ที่มีการลักลอบตัดมากที่สุดในตอนนี้ จากในอดีตที่เคยเป็นไม้สัก ไม้กฤษณา แต่ปรากฏว่าในช่วง 3 – 4 ปีที่ผ่านมา
ความต้องการของไม้พะยูงมีสูงมากในแถบประเทศจีน เวียดนาม ถึงขั้นมีนายทุนจากต่างชาติเข้ามาสร้างเครือข่ายตัดไม้พะยูง

ในป่าบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน เขตป่ารอยต่อ 5 จังหวัด และเขตอุทยานแห่งชาติปางสีดา จ.สระแก้ว ซึ่งยังเป็นแหล่งไม้พะยูงที่สมบูรณ์ ที่ผ่านมาถึงแม้เจ้าหน้าที่ได้สนธิกำลังร่วมกับทหารกองกำลังบูรพา และกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว ทำการปราบปรามทุกรูปแบบ เช่น การนำเฮลิคอปเตอร์นำกำลังไปวางตามจุดลาดตระเวนจากบนเขาแต่ก็ปรากฏว่ายังคงมีไม้ถูกตัดออกจากป่าจำนวนมาก

ไม้พะยูง ของไทยอยู่ในบัญชีไม้หวงห้ามประเภท ก. ที่ไม่อนุญาตส่งออก แม้ว่าจะอนุญาตให้ตัดในพื้นที่กรรมสิทธิ์ได้แต่ไม่สามารถส่งออกไปขายได้ กรณีไม้พะยูง ถูกควบคุมจากบัญชีไซเตส 2 จะช่วยควบคุมการค้าระหว่างประเทศ ทั้งจากประเทศต้นทาง และปลายทางที่ต้องมีใบอนุญาตมาแสดงว่าไม้พะยูงมีที่มาจากไหน เชื่อว่าน่าจะช่วยลดความรุนแรงการลักลอบค้าไม้ชนิดนี้ไปได้

มันไม่เหมือนไม้สัก ถ้าปลูกในพื้นที่ที่สภาพแวดล้อมเหมาะสมอย่างจังหวัดแพร่และอุตรดิตถ์ ประมาณ 20 ปีก็ตัดขายได้ราคาดี ถ้าปลูกในพื้นที่อื่นๆก็อาจจะ 30 – 40 ปีจึงจะได้ไม้ใหญ่ บางคนก็ปลูกไว้หวังผลตอนแก่ หรือบางคนก็ปลูกไว้เป็นมรดกให้รุ่นลูกรุ่นหลาน

สำหรับไม้ท่อนใหญ่ๆ ต้นสวยๆ ราคาในประเทศไทยขายกัน ลูกบาศก์เมตรละ 300,000-500,000 บาท (ไม้สัก ลูกบาศก์เมตรละ 30,000-50,000 บาท) มีการเปรียบเสมือนมีคนเอาทองคำไปแขวนอยู่ตามป่า จะเฝ้าอย่างไร ก็ไม่มีทางรอดพวกจ้องจะสอย


ล่าสุดเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ พ.ร.บ. ป่าไม้ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562 ซึ่งมีสาระสำคัญอยู่ที่การปรับแก้ พ.ร.บ. ป่าไม้ฯ มาตรา 7

เป็นการลดขั้นตอนการอนุญาตให้ทั้งผู้ประกอบการเเละประชาชนที่มีไม้ในบัญชีหวงห้าม เช่น พะยูง ชิงชัน สัก ยางนา ฯลฯ ที่ขึ้นอยู่ในที่ดินเอกสารสิทธิของตัวเอง สามารถปลูกหรือตัดไม้หวงห้ามบนที่ดินกรรมสิทธิ์ได้

หากผู้ใดประสงค์จะขอหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อการค้าหรือการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ให้ยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ และเสียค่าใช้จ่ายในการออกหนังสือรับรองตามที่กรมป่าไม้กำหนด

“ไม้พะยูง” ยังเป็นไม้เศรษฐกิจ ที่รัฐสนับสนุน ปลูกแล้วได้รับเงินอุดหนุน!

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้ส่งเสริมให้ชาวเกษตรกรไทย มีการปลูกไม้เศรษฐกิจในที่ดินกรรมสิทธิ์ของตัวเอง หรือที่ดินที่มีสิทธิ์ในการครอบครอง โดยใช้ประโยชน์ทางด้านกฎหมาย โดยไม้ที่ปลูกนั้นก็จะเป็นประเภทไม้โตเร็วและไม้โตช้า

สำหรับ “ไม้โตช้า” หมายถึง ไม้ที่มีอายุรอบตัดฟันมากกว่า 10 ปี เช่น สัก ประดู่ป่า ยางนา ตะเคียน เป็นต้น ทั้งนี้ ในการปลูกซึ่งเกษตรกรสามารถ ปลูกเป็นแปลง ปลูกบนคันนา ขอบแปลง ปลูกแทรก หรือปลูกเสริมในพื้นที่ทำการเกษตรในรูปแบบต่างๆ ได้ จำนวน 100 ต้น/ไร่

โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายเงินลงทุนในการปลูกและบำรุงรักษาไม้โตช้า ในอัตรา 5,940.- บาท (ปีแรก 3,900.- บาท ปีที่ 2 และ 3 ปีละ 1,020.- บาท)

Facebook Comments