กำลังไปได้สวย!! ‘สมคิด’ สุดปลื้ม “ข้าว-ยาง-ปาล์ม” ราคาดี ในรอบหลายปี

  • Admin
  • June 19, 2019
  • Comments Off on กำลังไปได้สวย!! ‘สมคิด’ สุดปลื้ม “ข้าว-ยาง-ปาล์ม” ราคาดี ในรอบหลายปี

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ขณะนี้ราคาสินค้าเกษตร อาทิ ยางพารา ข้าว ปาล์มน้ำมัน ปรับตัวสูงขึ้น โดยนายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้รายงานความคืบหน้าของมาตรการเข้าซื้อยางพาราในราคานำตลาด ส่งผลให้ขณะนี้ราคายางพาราปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง อยู่ที่ราคา 60.05 บาท/ก.ก. ซึ่งถือว่าสูงมากกว่าในอดีตในช่วงหลายปีหลังจากรัฐบาลเข้ามาบริหารจัดการ และเชื่อว่าอนาคตราคาก็จะสามารถขยับตัวสูงขึ้นได้อย่างต่อเนื่องยั่งยืน

ส่วนราคาปาล์มน้ำมัน ราคาขึ้นมาอยู่เหลือ 3.30 บาท/ก.ก. ราคาน้ำมันดิบก็ขยับสูงขึ้นตามกลไก เกิดจากมาตรการดูดซับผลผลิตออกจากตลาด การปรับตัวสูงขึ้นของราคาปาล์มน้ำมัน ถือว่าเป็นความสำเร็จของมาตรการรัฐ ส่วนราคาข้าว ก็อยู่ในระดับที่ชาวนารับได้ ปีนี้ไม่มีปัญหา แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลสามารถบริหารจัดการผลผลิตและราคาได้เป็นที่พอใจ
“การเข้ามาซื้อสินค้าเกษตรเพื่อชี้นำตลาดนับว่าได้ผล เพราะราคาผลผลิตด้านการเกษตรทั้งยางพารา และปาล์มปรับตัวสูงขึ้น การปรับตัวครั้งนี้น่าจะเป็นการปรับตัวของราคาอย่างยั่งยืน เพราะการปรับตัวสูงขึ้นของราคาปาล์มน้ำมัน แม้ว่าหลายประเทศ อาทิ นอร์เวย์ไม่นำเข้าแล้ว แสดงให้เห็นว่าการปรับตัวของราคาครั้งนี้จะเป็นการเติบโตอย่างยั่งยืน แต่ผู้ประกอบการอย่างเช่นผู้ประกอบการปั๊มเอ็นจีวี ที่ขณะนี้กำลังมีปัญหาไม่ค่อยมีคนใช้ ควรปรับตัวรองรับพลังงานไอโอดีเซลมากขึ้น เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง”

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำตัวรองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบผลการรายงานราคาสินค้าเกษตรที่ปรับตัวสูงขึ้น เป็นไปตามกลไกและมาตรการของรัฐบาล โดยเฉพาะ ยางพารา และราคาปาล์มน้ำมัน โดยราคายางพาราปรับตัวสูงขึ้น จากมาตรการที่การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) และการรวมกลุ่มของเกษตรกร เพื่อเข้าไปซื้อยางพาราในราคานำตลาด จากในอดีตเกษตรกรชาวสวนยางจะขายยางให้กับผู้ส่งออกเท่านั้น

ทั้งนี้ ราคายางพาราปรับตัวสูงขึ้นจากมาตรการซื้อนำตลาดของกยท. และกลุ่มเกษตรกร และยังมีมาตรการส่งเสริมการใช้ยางในประเทศ ให้มากขึ้น จากอดีตไทยใช้ยางพาราในประเทศ เพียง 5 แสนตัน/ปี หรือสัดส่วน 14% ของผลผลิตยางพาราในประเทศ ปีนี้มีการใช้ยางในประเทศเพิ่มเป็น 8 แสนตัน/ปี หรือสัดส่วนเพิ่มเป็น 17% ของผลผลิตยางพาราทั่วประเทศ และการส่งออกผลผลิตยางของไทยมีประมาณ 4 ล้านตัน/ปี

ส่วนเรื่องของราคาปาล์ม หลังจากรัฐบาลพยามเพิ่มการใช้ในประเทศ โดยการให้ดูดซับผลผลิตออกจากระบบ ส่งผลให้ผลปาล์มดิบราคาปรับเพิ่มขึ้น 3.30-3.50 บาท/ก.ก. ราคาน้ำมันดิบ (ซีพีโอ) อยู่ที่ราคา 19.75-20 บาท/ลิตร จะสังเกตุได้ว่าราคาน้ำมันดิบสะท้อนราคาผลปาล์มมากขึ้น แตกต่างจากอดีตที่ราคาผลผลิตปาล์มตกต่ำไม่สะท้อนราคาน้ำมันปาล์มดิบแต่อย่างใด

นายณัฐพร กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ที่ประชุมครม. ยังรับทราบมติคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) โดยรับทราบแนวทางการดูดซับน้ำมันปาล์มดิบ จากมติกนป. ที่มอบหมายให้กระทรวงพลังงาน โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดซื้อน้ำมันปาล์มดิบ จำนวน 200,000 ตัน เพื่อใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าบางปะกง โดยกฟผ. จัดซื้อน้ำมันปาล์มดิบ 200,000 ตัน จากโรงสกัดน้ำมันปาล์มที่มีสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบไม่น้อยกว่า 50% ของปริมาณน้ำมันปาล์มดิบที่เสนอขายแต่ละราย

นอกจากนี้ ยังให้กฟผ. จัดซื้อ 100,000 ตัน ภายในเดือนพ.ค. 2562 และให้ผู้ขายจัดส่งน้ำมันปาล์มดิบ ณ คลังน้ำมันปาล์มดิบจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใน 30 วัน หลังจากลงนามสัญญาซื้อขายเรียบร้อยแล้ว โดย กฟผ. จะชำระเงินค่าน้ำมันปาล์มดิบทั้งหมด ภายใน 7 วันทำการ หลังจากส่งมอบน้ำมันปาล์มดิบเข้าคลัง และ กฟผ. ได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งให้กฟผ. จัดหาสถานที่รับมอบน้ำมันปาล์มดิบที่คลังน้ำมันปาล์มดิบจังหวัดสุราษฎร์ธานี และรับผิดชอบคำใช้จ่ายในการเก็บสต๊อกและรักษาคุณภาพ และค่าขนส่งน้ำมันปาล์มดิบจากคลังน้ำมันปาล์มดิบจังหวัดสุราษฎร์ธานี ถึงโรงไฟฟ้าบางปะกง ในราคารวมไม่เกิน 0.90 บาท/ก.ก.

Facebook Comments