Breaking News

ไม่ล้อเลียน!! สพฐ.แนะ “พานไหว้ครู” ต้องถูกตามประเพณีดีงาม

เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์ประกาศโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ขอความร่วมมือครูที่ปรึกษา และครูที่เกี่ยวข้อง

ให้คำแนะนำ ชี้แนะ ปรึกษา ลูกศิษย์ในการจัดพานไหว้ครูให้ถูกต้องตามวัฒนธรรมประเพณี ไม่ล้อเลียน เสียดสีหน่วยงาน หรือสถาบันอื่นว่า หากโรงเรียนประชาสัมพันธ์ในลักษณะนี้ ก็เป็นหน้าที่ของโรงเรียนในการบริหารจัดการ ตนแจ้งไปแล้วว่าการทำพานไหว้ครู ให้ครูคำนึงถึงความเหมาะสม

ฉะนั้นในแต่ละโรงเรียน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ควรให้ความรู้ แนวทาง และแนวคิดให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีที่เหมาะสม

“ความคิดและการแสดงออกของนักเรียนเป็นสิ่งที่ดี แต่ทางโรงเรียนต้องคำนึงในเรื่องต่างๆ นอกจากความคิดของนักเรียนแล้ว ทุกอย่างต้องมีความเหมาะสม พิธีไหว้ครูถือเป็นพิธีที่มีความศักดิ์สิทธิ์ พิธีนี้จะต้องออกมาในรูปแบบที่ปลูกฝังให้นักเรียนมีความตระหนักในพระคุณของครู เคารพสิทธิของครู ดังนั้นโรงเรียนควรจัดทำพิธีไหว้ครูให้มีความเหมาะสม”

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.