Breaking News

รู้หรือยัง!! “มอเตอร์ไซค์” ของเราสามารถทำเป็น “เครื่องสูบน้ำ” เข้านาได้ (มีคลิป)

  • Webmaster
  • June 24, 2019
  • Comments Off on รู้หรือยัง!! “มอเตอร์ไซค์” ของเราสามารถทำเป็น “เครื่องสูบน้ำ” เข้านาได้ (มีคลิป)

รู้หรือยัง ว่ารถมอเตอร์ไซค์ของเราสามารถทำเป็นเครื่องสูบน้ำเข้านาได้
มาชมวิธีการ นำรถจักรยานยนต์ มาดัดแปลงให้กลายเป็นอุปกรณ์ทางการเกษตรเหล่านี้ได้อย่างน่าทึ่ง แถมรถจักรยานยนต์ยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ใช้เป็นเครื่องสูบน้ำ เครื่องพ่นปุ๋ยพ่นยา เครื่องวิดน้ำจากมอเตอร์ไซค์ ใช้งานง่ายมาก
น้ำแรง ไม่ต้องพกเครื่องสูบน้ำไปด้วย
‪#‎แฟนเพจส่งมา‬ จากเฟซประเทศเพื่อนบ้าน

วิดีโอแสดงขั้นตอนการทำรถมอเตอร์ไซค์ให้กลายเป็นเครื่องสูบน้ำ

ภาพแสดงขั้นตอนการทำรถมอเตอร์ไซค์ให้กลายเป็นเครื่องสูบน้ำ

รถมอเตอร์ไซค์ของเราสามารถทำเป็นเครื่องสูบน้ำเข้านาได้

รถมอเตอร์ไซค์ของเราสามารถทำเป็นเครื่องสูบน้ำเข้านาได้

รถมอเตอร์ไซค์ของเราสามารถทำเป็นเครื่องสูบน้ำเข้านาได้

รถมอเตอร์ไซค์ของเราสามารถทำเป็นเครื่องสูบน้ำเข้านาได้

รถมอเตอร์ไซค์ของเราสามารถทำเป็นเครื่องสูบน้ำเข้านาได้

รถมอเตอร์ไซค์ของเราสามารถทำเป็นเครื่องสูบน้ำเข้านาได้

รถมอเตอร์ไซค์ของเราสามารถทำเป็นเครื่องสูบน้ำเข้านาได้

รถมอเตอร์ไซค์ของเราสามารถทำเป็นเครื่องสูบน้ำเข้านาได้

รถมอเตอร์ไซค์ของเราสามารถทำเป็นเครื่องสูบน้ำเข้านาได้

รถมอเตอร์ไซค์ของเราสามารถทำเป็นเครื่องสูบน้ำเข้านาได้

รถมอเตอร์ไซค์ของเราสามารถทำเป็นเครื่องสูบน้ำเข้านาได้

รถมอเตอร์ไซค์ของเราสามารถทำเป็นเครื่องสูบน้ำเข้านาได้

รถมอเตอร์ไซค์ของเราสามารถทำเป็นเครื่องสูบน้ำเข้านาได้

รถมอเตอร์ไซค์ของเราสามารถทำเป็นเครื่องสูบน้ำเข้านาได้

รถมอเตอร์ไซค์ของเราสามารถทำเป็นเครื่องสูบน้ำเข้านาได้

รถมอเตอร์ไซค์ของเราสามารถทำเป็นเครื่องสูบน้ำเข้านาได้

Facebook Comments