Breaking News

ร่วมสาธุบุญ ชาวบ้านลุยน้ำท่วมกว่า 40 ซม. ร่วมทำบุญข้าวสาก รำลึกถึงบรรพบุรุษ

  • Saxman
  • September 13, 2019
  • Comments Off on ร่วมสาธุบุญ ชาวบ้านลุยน้ำท่วมกว่า 40 ซม. ร่วมทำบุญข้าวสาก รำลึกถึงบรรพบุรุษ

เมื่อวันที่ 13 ก.ย.62 ภายในบริเวณวัดฯพื้นที่หมู่ 6 ตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ชาวบ้านไปทำบุญลุยน้ำท่วม น้ำลึกประมาณ 40 เซนติเมตร เพื่อร่วมกันทำบุญตักบาตรในประเพณีบุญข้าวสาก

วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562 วันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 10 ปีกุล ความสำคัญ ประเพณี “บุญข้าวสาก” เป็นประเพณีที่จัดขึ้นเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ “ล่วงลับ” ไปแล้ว และ เพื่อ อุทิศส่วนกุศลให้กับ “สัตว์นรก หรือ เปรต”
พิธีกรรม ประกอบด้วย วันเตรียมข้าวสาก วันขึ้น 8 ค่ำ เดือน ๑๐ ข้าวสาก (ภาษากลางเรียกข้าวกระยาสารท)

๑.คือการเอาข้าวเม่าพอง คลุกกับข้าวตอกแตก แล้วใส่น้ำอ้อย น้ำตาล ถั่ว งา แล้วคลุกเข้าด้วยกัน นอกจากนี้ชาวบ้านจะเตรียมข้าวต้ม ขนม อาหารคาวหวาน หมาก พลู และบุหรี่ไว้ทำทาน
๒. ในตอนเช้าของวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน ๑๐ ชาวบ้านจะนำอาหารไปตักบาตรอุทิศส่วนกุศลให้ญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว หลังจากพระสงฆ์ฉันจังหันเสร็จแล้วมีการฟังเทศน์

๓. พอถึง “ตอนเพล” จะเป็นพิธี “แจกข้าวสาก” ข้าวสากที่จะนำไปแจกนั้น จะห่อด้วยใบตองกล้วยกลัดหัวกลัดท้ายมีรูปคล้ายกลีบข้าวต้ม แต่ไม่พับส้นตอง เย็บติดกันเป็นคู่ๆ ของที่ใส่ในห่อได้แก่ ข้าวต้ม ข้าวสาก ปลา เนื้อ หมาก พลู และบุหรี่

พิธีแจกก็เอาห้อยไว้ตามต้นไม้หรือตามรั้ว พอเสร็จหมดก็ตีกลองหรือโปงให้สัญญาณบอกเปรตมารับเอา หลังจากนั้นก็แย่งกันเก็บคืน มือใครยาวสาวได้สาวเอา ซึ่งตอนนี้เรียกว่า “แย่งเปรต” ภาษาอีสานเรียกว่า”ยาดข้าวสาก” เก็บมาแล้วเอาไปใส่ตามไร่นา ตามตาแฮก เพื่อให้ข้าวในนาอุดมสมบูรณ์

คนค้นข่าวพนมไพร หนองฮี/ข่าว

Facebook Comments