เร่งแก้ไขปัญหา ผจว.ร้อยเอ็ดลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ติดตามสถานการณ์แม่น้ำชี

  • Saxman
  • September 12, 2019
  • Comments Off on เร่งแก้ไขปัญหา ผจว.ร้อยเอ็ดลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ติดตามสถานการณ์แม่น้ำชี

เมื่อเวลา 09.30 น. วันพฤหสบดีที่ 12 กันยายน 2562 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัยและมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเชียงขวัญ ณ ศาลาการเปรียญ วัดฉิมพลีวัน บ้านงิ้วเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลพลับพลา อำเภอเชียงขวัญ

พื้นที่อำเภอเชียงขวัญได้รับผลกระทบจากสถานการณ์พายุโซนร้อน “โพดุล” และพายุ “คาจิกิ” ในช่วงต้นเดือนกันยายน ทำให้เกิดอุทกภัยขึ้นในพื้นที่ ส่งผลกระทบบ้านเรือนราษฎรจำนวน 54 หมู่บ้าน \ 630 ครัวเรือน พื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหาย 29,873 ไร่

ในการนี้ นายววันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้กล่าวถึงการให้การเยียวยาของรัฐบาลแนวทางแก้ไขปัญหา และให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลพลับพลา และมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น รวมทั้งรับฟังปัญหาความเดือดร้อนผู้ประสบอุทกภัยดังกล่าว

ต่อจากนั้น เวลา 10.30 น. วันเดียวกัน ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลับพลา อำเภอเชียงขวัญ หลังจากนั้นเวลา 11.20 น. วันเดียวกัน นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดและคณะ เดินทางไปตรวจติดตามสถานการณ์น้ำชี ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง อำเภอเชียงขวัญ เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในลำน้ำชี และรับฟังสรุปแนวทางการบริหารจัดการน้ำ รวมทั้งได้มอบนโนบายการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ

ข่าว/ภาพ คุณฉลาด สุ่มมาตย์

Facebook Comments