กาชาดช่วยประชาชน!! เหล่ากาชาดร้อยเอ็ดลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัย ที่ อ.เสลภูมิ

  • Saxman
  • September 12, 2019
  • Comments Off on กาชาดช่วยประชาชน!! เหล่ากาชาดร้อยเอ็ดลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัย ที่ อ.เสลภูมิ

เมื่อเวลา 11.00 น. ของวันที่ 12 กันยายน 2562 นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด
มอบหมายให้กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด นำเอาถุงยังชีพจากสภากาชาดไทย ให้ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่ บ้านกุดเรือ หมู่ 7, หมู่ 13 ตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ ณ ศูนย์พักพิงบ้านกุดเรือ ตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ

ขณะเดียวกันมี นายอภัย วุฒิโสภากร นายอำเภอเสลภูมิ นางแสงระวี วุฒิโสภากร ภริยานายอำเภอเสลภูมิ
ในฐานะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด นายพิทักษ์เกียรติ ศิลาวรรณ ปลัดอำเภอ ผอ.รพ.สต.พันขาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ร่วมต้อนรับ ในการนี้ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ฝากความห่วงใยมาให้พี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม ว่า

1. ให้พี่น้องทุกคนมีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่เข้มแข็ง
2.ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องที่ประสบภัย ให้ผ่านพ้นกับภัยที่เกิดขึ้นโดยเร็ว
3. ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ คุ้มครองให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขตลอดไป
4. ขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ดูแลพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดี

ข่าว/ภาพ คุณฉลาด สุ่มมาตย์

Facebook Comments