บ่เคยลืมบ้านเกิด “บอย พนมไพร” ร่วม แจ้งข่าวชาวร้อยเอ็ด นำสิ่งของเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.ร้อยเอ็ด

  • Saxman
  • September 12, 2019
  • Comments Off on บ่เคยลืมบ้านเกิด “บอย พนมไพร” ร่วม แจ้งข่าวชาวร้อยเอ็ด นำสิ่งของเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.ร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 คุณบอย พนมไพร ศิลปินนักร้องชื่อดังลูกหลานเมืองร้อยเอ็ด เจ้าของเพลงชื่อดัง”ทดเวลาบาดเจ็บ” พร้อมคุณแจ้ เจ้าของร้านมโนภิรมย์ ร่วมกับเพจแจ้งข่าวชาวร้อยเอ็ด ได้เปิดรับบริจาคสิ่งของที่จำเป็น และได้นำไปบริจาคให้กับผู้ประสบอุทกภัยในอำเภอเชียงขวัญและอำเภอโพธิ์ชัยจังหวัดร้อยเอ็ด

สืบเนื่องจากจังหวัดร้อยเอ็ดได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) กรณีได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “โพดุล” จำนวน 19 อำเภอ 174 ตำบล 2,136 หมู่บ้าน 189,911 ครัวเรือน ได้แก่ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด เสลภูมิ เมืองสรวง โพนทอง ธวัชบุรี โพธิ์ชัย จังหาร ศรีสมเด็จ หนองพอก เชียงขวัญ พนมไพร เกษตรวิสัย จตุรพักตรพิมาน เมยวดี ทุ่งเขาหลวง อาจสามารถ หนองฮี สุวรรณภูมิ และปทุมรัตต์

ความเสียหาย

  1. พื้นที่การเกษตรคาดว่าจะเสียหาย จำนวน 780,003 ไร่ ได้แก่ ข้าว 773,003 ไร่/พืชสวน 2,250 ไร่/พืชไร่ 4,750 ไร่/บ่อกุ้ง 31 บ่อ/บ่อปลา 659 บ่อ
  2. ด้านปศุสัตว์ ไก่ตาย 600 ตัว/สุกร 44 ตัว
  3. ที่อยู่อาศัยที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 2,464 หลัง
  4. โรงเรียน 216 แห่ง
  5. รพ.สต.ได้รับผลกระทบ 5 แห่ง ปิดบริการ 3 แห่ง เปิดบริการได้บางส่วน 2 แห่ง
  6. สถานที่ราชการ 12 แห่ง/ วัด 26 แห่ง
  7. สิ่งสาธารณประโยชน์ พนังคันดิน 14 แห่ง/สะพาน 13 แห่ง/คอสะพาน 5 แห่ง/ฝาย 10 แห่ง/คอกสัตว์ 50 แห่ง/ยุ้งข้าว 100 แห่ง

8. ถนนที่มีน้ำท่วมขัง 18 จุด
– สามารถสัญจรได้ 7 จุด (ทล.202 จำนวน 2 จุด,ทล.2043,รอ.4026, รอ.4053 จำนวน 2 จุด และ รอ.5001 )
– ไม่สามารถสัญจรได้ 11 จุด (ทล.2043,รอ.3013,รอ.4022 จำนวน 3 จุด ,รอ.4042,รอ.4046,รอ.5069,ถนนเชิงลาดสะพานชุมชน รอ.021 สะพานบ้านท่าค้อ,ถนนเชิงลาดสะพานชุมชน ยส.010 สะพานแสนสุข-ยโสธร และถนนเชิงลาดสะพานห้วยขี้ลิง รอ.024 บ้านเขือง)
9. ถนนขาด 5 จุด (รอ.4035, รอ.4078 จำนวน 2 จุด และ ถนน อบจ.รอ. จำนวน 2 จุด)
10. ผู้เสียชีวิต 6 ราย ในพื้นที่ อ.เมืองร้อยเอ็ด (ชาย 2 หญิง 1) อ.เสลภูมิ (ชาย 2) และ อ.พนมไพร (ชาย 1) จังหวัดนำเงินไปช่วยเหลือค่าจัดการศพตามระเบียบฯ ให้กับญาติผู้เสียชีวิตแล้ว

ปริมาณน้ำในลำน้ำชี
สถานี E 66 A น้ำชี บ.ม่วงลาด ต.ม่วงลาด อ.จังหาร ระดับตลิ่ง 11.60 ม. ระดับน้ำ 11.39 ม. ลดลง 0.22 ม. ต่ำกว่าตลิ่ง 0.21 ม. แนวโน้ม “ลดลง” อยู่ในเกณฑ์วิกฤติ ร้อยละของความจุ 95.28
สถานี E 95 น้ำชี บ.วังเจริญ ต.พลับพลา อ.เชียงขวัญ ระดับตลิ่ง 9.00 ม. ระดับน้ำ 9.30 ม. ลดลง 0.09 ม. สูงกว่าตลิ่ง 0.30 ม. แนวโน้ม “ลดลง” อยู่ในเกณฑ์ล้นที่ลุ่มต่ำ ร้อยละของความจุ 107.54
สถานี E 18 น้ำชี บ.ท่าแสบง ต.มะบ้า อ.ทุ่งเขาหลวง ระดับตลิ่ง 9.80 ม.ระดับน้ำ 10.49 ม. ลดลง 0.07 ม. สูงกว่าตลิ่ง 0.69 ม. แนวโน้ม “ลดลง” อยู่ในเกณฑ์ล้นที่ลุ่มต่ำ ร้อยละของความจุ 117.13

ปริมาณน้ำในลำน้ำยัง
สถานี E 92 น้ำยัง บ.ท่างาม ต.วังหลวง อ. เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ระดับตลิ่ง 8.80 ม. ระดับน้ำ 7.74 ม. ลดลง 0.55 ม. ต่ำกว่าตลิ่ง 1.06 ม. แนวโน้ม “ลดลง” อยู่ในเกณฑ์วิกฤติ ร้อยละของความจุ 89.71
สถานี E 70 น้ำยัง บ.กุดกว้าง ต.วังสามัคคี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ระดับตลิ่ง 9.00 ม. ระดับน้ำ 3.52 ม. ลดลง 2.08 ม. ต่ำกว่าตลิ่ง 5.48 ม. แนวโน้ม “ลดลง” อยู่ในเกณฑ์ปกติ ร้อยละของความจุ 15.35

ปริมาณน้ำในลำน้ำเสียวใหญ่
สถานี M 95 ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ ระดับตลิ่ง 3.20 ม. ระดับน้ำ 4.27 ม. ลดลง 0.01 ม. สูงกว่าตลิ่ง 1.07 ม. แนวโน้ม “ลดลง” อยู่ในเกณฑ์ล้นที่ลุ่มต่ำ ร้อยละของความจุ 315.40#เขื่อนร้อยเอ็ด
สถานการณ์ในลำน้ำชีมีระดับน้ำ “ลดลง” แต่ยังคงสูงกว่าระดับวิกฤติที่ระดับ 133.00 ม.รทก. โครงการฯ ชีกลาง ได้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชม. และได้แจ้งเตือนประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรที่อาศัยริมสองฝั่งลำน้ำชี อพยพขนย้ายสิ่งของจำเป็นมีค่า สัตว์เลี้ยงไว้ในที่สูงเพื่อความปลอดภัย

Facebook Comments