Breaking News

สถานที่ท่องเที่ยว

เชิญเที่ยวชมงาน ของดีเมืองร้อยเอ็ดสาเกตนคร แจกทองฟรีทุกวัน ที่ โรบินสันร้อยเอ็ด

September 21, 2019

เมื่อเวลา 18.00 น. วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 นายดำรงค์สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธาน เปิดงานโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม กิจกรรมพัฒนายกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) กิจกรรมจัดนิทรรศการโปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชนภายใต้ชื่องาน “เที่ยวชมวิถี ของดีเมืองร้อยเอ็ด สาเกตนคร @101” ณ ลานจอดรถหน้าศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ร้อยเอ็ด ในการนี้ นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงาน ความบางตอน ว่ารัฐบาลได้ส่งเสริมนโยบายลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐมุ่งเน้นการสร้างโอกาสอาชีพและการมีรายได้ที่มั่นคงโดยการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น Local economy ให้เกิดความแข็งแกร่งในชุมชน ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ดจึงได้จัดนิทรรศการโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนภายใต้แนวคิดท่องเที่ยวชมวิถีของดีเมืองร้อยเอ็ดสาเกตนคร @ 101 เพื่อโปรโมทโปรแกรมการท่องเที่ยวใน 5 หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 19 – 23 กันยายน 2562 ที่ลานจอดรถหน้าห้างสรรพสินค้า Robinson Lifestyle ร้อยเอ็ด ทั้งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวภายใต้โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมกิจกรรมพัฒนายกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการใช้นิทรรศการโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นช่องทางและเครื่องมือสำคัญที่จะทำผลงานไปเผยแพร่ให้แก่นักท่องเที่ยวให้เกิดการรับรู้ ซึ่งเป็นการต่อสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน โดยทุกหมู่บ้านก็จะมีการจัดแสดง และจำหน่ายสินค้า […]

Read More

เชิญเที่ยวโฮมสเตย์อีสาน นมัสการพระธาตุสีแก้ว ร่วมฟ้อนรำพื้นบ้าน เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ที่ จ.ร้อยเอ็ด

September 13, 2019

ธนาคารออมสินและมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ร่วมจัดทำโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น โดยทางอาจารย์และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด หมู่บ้านหัวหนอง ตำบลสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นชุมชนโฮมสเตย์ ที่อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี และเป็นชุมชนที่เดินตามรอยโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่ 9 หมู่บ้านที่ให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสความเป็นอยู่อย่างพอเพียง เข้ามาลองสัมผัสวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ พร้อมทั้งกิจกรรมที่ช่าวบ้านได้จัดขึ้น อาทิ การทำกิจกรรมตักบาตร ชมเที่ยวศูนย์การเรียนรู้ OTOP กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญให้นักเที่ยว กิจกรรมพานักเที่ยวชมพระธาตุสีแก้ว ชมการแสดงการรำของชาวบ้าน อื่นๆ อีกมากมาย

Read More

ใหญ่ที่สุดในไทย “เทศกาล เที่ยว ชิม กิน อินทผลัมทุ่งกุลา” ที่ สวนทุ่งทองคำ อ.เกษตรวิสัย

July 28, 2019

เมื่อเวลา 10.00 น. ของวันที่ 27 กรกฎาคม 2562 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เทศกาล เที่ยว ชิม กิน อินทผลัมทุ่งกุลา” ที่ “สวนทุ่งทองคํา อินทผลัมทุ่งกุลา” บ้านหนองอ่าง ตำบลกำแพง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ในขณะเดียวกันมี นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายชำนาญ ชื่นตา ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด ดร.สถาพร มงคลศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและนักท่องเที่ยว จำนวนมากเข้าร่วมกิจกรรม นายเสกสันต์ สีรินทร์ อายุ 46 ปี ผู้จัดการสวนทุ่งทองคำ กล่าวรายงานประธานฯและ […]

Read More

มหาเจดีย์ชัยมงคล จังหวัดร้อยเอ็ด ติด 1 ใน 10 วัดสวยงามที่สุดของเมืองไทย

July 20, 2019

พระมหาเจดีย์ศรีชัยมงคล แต่เดืมชื่อ “พระมหาเจดีย์ชัยมงคล” ตั้งอยู่บริเวณวัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วราราม ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ความสวยแปลกตาของพระมหาเจดีย์แห่งนี้ คือ การผสมผสานระหว่างองค์พระปฐมเจดีย์ ศิลปะของภาคกลาง และพระธาตุพนม ศิลปะของภาคอีสานเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว จากภายนอกตัวอาคารเป็นพื้นสีขาวตกแต่งลวดลายด้วยสีทองเหลืองอร่าม ดูวิจิตรตระการตา บริเวณโดยรอบรายล้อมด้วยเจดีย์องค์เล็กทั้ง 8 ทิศ ภายในองค์พระมหาเจดีย์ ตกแต่งอย่างสวยงามเหมือนอยู่บนวิมานแดนสวรรค์ มีรูปปั้นเทพ และเทพธิดา ไปจนสวนสวยอยู่โดยรอบ ใช้งบประมาณในการสร้างรวมแล้วกว่า 3,000 ล้านบาท ดำเนินการสร้างโดย “พระอาจารย์ศรี มหาวิโร” ซึ่งเป็นศิษย์ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต พระมหาเจดีย์ศรีชัยมงคล ออกแบบ โดยกรมศิลปากรเป็นสีขาวตกแต่งลวดลาย ตระการตาด้วยสีทอง เหลืองอร่าม รายล้อมด้วยเจดีย์องค์เล็กทั้ง 8 ทิศสร้าง ในเนื้อที่ 101 ไร่ กว้าง 101 เมตร ยาว 101 เมตร ความสูง 101 เมตร รวมยอดทองคำเป็น 109เมตร ใช้ทอง […]

Read More

เปิดให้ชิมแล้ว! สวนทองคำอินทผลัมเงินล้าน หอม หวาน กรอบ อร่อย ที่ อ.โพธิ์ชัย

July 10, 2019

ที่ สวนอินทผลัม บนเนื้อที่ 10 ไร่เศษ ของนายวัลลภ บุตรวะลา เกษตรกรชาวบ้านภูเขาทอง ตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งสวนอินทผลัม มีที่ตั้งอยู่บ้านภูเขาทอง ติดกับถนนตัดใหม่สาย จังหวัดกาฬสินธุ์ – อำเภอกุฉินารายณ์ ณ ที่บริเวณแห่งนี้จะติดกับภูแผงม้า ภูกุ้มข้าว ซึ่งมีทิวทัศน์ที่สวยงาม และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจมาชื่นชมธรรมชาติอันบริสุทธิ์ อยู่มิได้ได้ขาดและไม่มีกลิ่นอายของโรงงานอุตสาหกรรม ใดๆทั้งสิ้น นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายวิชิต ศีลพันธ์ นายอำเภอโพธิ์ชัย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น นำคณะสื่อมวลชน ลงพื้นที่ เยี่ยมชม และชิม รสชาติอินทผลัมที่ใกล้สุก ที่สวนแห่งนี้ ที่เป็นเจ้าของสวนมือใหม่ นายวัลลภ บุตรวะลา และครอบครัว ทดลองปลูกแบบ ลองผิด ลองถูก ใช้ทั้งต้นพันธุ์แบบเมล็ด และแบบต้นพันธุ์แบบเนื้อเยื่อ ใช้ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มเพาะปลูก จนถึงผลิดอกออกผลในปัจจุบัน ซึ่งเข้าขายในตลาดพื้นที่อำเภอโพนทอง โดยไม่มีคู่แข่งขัน และไม่ได้ผ่านพ่อค้าคนกลางแต่อย่างใดสามารถขายได้ […]

Read More

ฮักษาช่วยกันเด้อ เล่าขานตำนานกำแพงเมืองร้อยเอ็ด (คูเมืองร้อยเอ็ด)

July 6, 2019

ประวัติกำแพงเมืองและคูเมืองร้อยเอ็ด เกี่ยวข้องกับเมืองสาเกตในตำนานอุรังคธาตุ ระบุว่ามีมาก่อน การสร้างพระธาตุพนม (พ.ศ.๘) แต่จากหลักฐานทางโบราณคดีพบร่องรอยการอยู่อาศัยในพื้นที่ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย ต่อมาจึงมีการสร้างเมืองร้อยเอ็ดเมื่อราวปี พ.ศ.๑๐๐๐ ร่วมสมัยกับเมืองเชียงเหียน เมืองจำปาศรี จังหวัดมหาสารคาม และเมืองฟ้าแดดสูงยาง จังหวัดกาฬสินธุ์ ลักษณะการก่อสร้างกำแพงเมืองและคูเมือง เป็นกำแพงคันดินหนา ๓๐ เมตรรูปสี่เหลี่ยมมุมมน ขนาดเฉลี่ยกว้าง ๑,๗๐๐ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร มีคูเมืองด้านนอกมีความกว้างเฉลี่ย ๕๐ เมตร โดยรับน้ำจากห้วยกุดขวางที่เป็นลำน้ำสาขาแม่น้ำชี ไหลเข้าสู่คูเมืองทางมุมกำแพงเมืองด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และไหลเลียบกำแพงด้านทิศเหนือตามลำห้วยเหนือ (ลำน้ำธรรมชาติที่ถูกปรับแต่งให้เป็นคูเมืองด้านทิศเหนือ) และไหลออกนอกเมืองทางมุมกำแพงด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ส่วนคูเมืองด้านอื่นๆขุดขึ้นเพื่อรับน้ำที่ไหลลงมาจากลำห้วยเหนือตามลักษณะทางกายภาพของเมืองที่มีความลาดเทลงด้านทิศใต้ บริเวณกลางเมืองมีบึงน้ำจืดขนาดใหญ่ เนื้อที่ประมาณ ๕๐ ไร่ เรียกว่าบึงพลาญชัย กำแพงเมืองร้อยเอ็ด มี ๑๓ ช่องประตู ตามที่ปรากฏในแผนที่ พ.ศ.๒๓๑๘-๒๔๘๐ ประกอบด้วย ด้านทิศเหนือ ๒ ช่องประตู ทิศตะวันออก ๓ ช่องประตู ทิศใต้ ๔ ช่องประตู และทิศตะวันตก ๔ […]

Read More