สถานที่ท่องเที่ยว

เปิดให้ชิมแล้ว! สวนทองคำอินทผลัมเงินล้าน หอม หวาน กรอบ อร่อย ที่ อ.โพธิ์ชัย

July 10, 2019

ที่ สวนอินทผลัม บนเนื้อที่ 10 ไร่เศษ ของนายวัลลภ บุตรวะลา เกษตรกรชาวบ้านภูเขาทอง ตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งสวนอินทผลัม มีที่ตั้งอยู่บ้านภูเขาทอง ติดกับถนนตัดใหม่สาย จังหวัดกาฬสินธุ์ – อำเภอกุฉินารายณ์ ณ ที่บริเวณแห่งนี้จะติดกับภูแผงม้า ภูกุ้มข้าว ซึ่งมีทิวทัศน์ที่สวยงาม และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจมาชื่นชมธรรมชาติอันบริสุทธิ์ อยู่มิได้ได้ขาดและไม่มีกลิ่นอายของโรงงานอุตสาหกรรม ใดๆทั้งสิ้น นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายวิชิต ศีลพันธ์ นายอำเภอโพธิ์ชัย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น นำคณะสื่อมวลชน ลงพื้นที่ เยี่ยมชม และชิม รสชาติอินทผลัมที่ใกล้สุก ที่สวนแห่งนี้ ที่เป็นเจ้าของสวนมือใหม่ นายวัลลภ บุตรวะลา และครอบครัว ทดลองปลูกแบบ ลองผิด ลองถูก ใช้ทั้งต้นพันธุ์แบบเมล็ด และแบบต้นพันธุ์แบบเนื้อเยื่อ ใช้ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มเพาะปลูก จนถึงผลิดอกออกผลในปัจจุบัน ซึ่งเข้าขายในตลาดพื้นที่อำเภอโพนทอง โดยไม่มีคู่แข่งขัน และไม่ได้ผ่านพ่อค้าคนกลางแต่อย่างใดสามารถขายได้ […]

Read More

ฮักษาช่วยกันเด้อ เล่าขานตำนานกำแพงเมืองร้อยเอ็ด (คูเมืองร้อยเอ็ด)

July 6, 2019

ประวัติกำแพงเมืองและคูเมืองร้อยเอ็ด เกี่ยวข้องกับเมืองสาเกตในตำนานอุรังคธาตุ ระบุว่ามีมาก่อน การสร้างพระธาตุพนม (พ.ศ.๘) แต่จากหลักฐานทางโบราณคดีพบร่องรอยการอยู่อาศัยในพื้นที่ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย ต่อมาจึงมีการสร้างเมืองร้อยเอ็ดเมื่อราวปี พ.ศ.๑๐๐๐ ร่วมสมัยกับเมืองเชียงเหียน เมืองจำปาศรี จังหวัดมหาสารคาม และเมืองฟ้าแดดสูงยาง จังหวัดกาฬสินธุ์ ลักษณะการก่อสร้างกำแพงเมืองและคูเมือง เป็นกำแพงคันดินหนา ๓๐ เมตรรูปสี่เหลี่ยมมุมมน ขนาดเฉลี่ยกว้าง ๑,๗๐๐ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร มีคูเมืองด้านนอกมีความกว้างเฉลี่ย ๕๐ เมตร โดยรับน้ำจากห้วยกุดขวางที่เป็นลำน้ำสาขาแม่น้ำชี ไหลเข้าสู่คูเมืองทางมุมกำแพงเมืองด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และไหลเลียบกำแพงด้านทิศเหนือตามลำห้วยเหนือ (ลำน้ำธรรมชาติที่ถูกปรับแต่งให้เป็นคูเมืองด้านทิศเหนือ) และไหลออกนอกเมืองทางมุมกำแพงด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ส่วนคูเมืองด้านอื่นๆขุดขึ้นเพื่อรับน้ำที่ไหลลงมาจากลำห้วยเหนือตามลักษณะทางกายภาพของเมืองที่มีความลาดเทลงด้านทิศใต้ บริเวณกลางเมืองมีบึงน้ำจืดขนาดใหญ่ เนื้อที่ประมาณ ๕๐ ไร่ เรียกว่าบึงพลาญชัย กำแพงเมืองร้อยเอ็ด มี ๑๓ ช่องประตู ตามที่ปรากฏในแผนที่ พ.ศ.๒๓๑๘-๒๔๘๐ ประกอบด้วย ด้านทิศเหนือ ๒ ช่องประตู ทิศตะวันออก ๓ ช่องประตู ทิศใต้ ๔ ช่องประตู และทิศตะวันตก ๔ […]

Read More

มหาเจดีย์ชัยมงคล จังหวัดร้อยเอ็ด ติด 1 ใน 10 วัดสวยงามที่สุดของเมืองไทย

June 17, 2017

พระมหาเจดีย์ศรีชัยมงคล แต่เดืมชื่อ “พระมหาเจดีย์ชัยมงคล” ตั้งอยู่บริเวณวัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วราราม ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ความสวยแปลกตาของพระมหาเจดีย์แห่งนี้ คือ การผสมผสานระหว่างองค์พระปฐมเจดีย์ ศิลปะของภาคกลาง และพระธาตุพนม ศิลปะของภาคอีสานเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว จากภายนอกตัวอาคารเป็นพื้นสีขาวตกแต่งลวดลายด้วยสีทองเหลืองอร่าม ดูวิจิตรตระการตา บริเวณโดยรอบรายล้อมด้วยเจดีย์องค์เล็กทั้ง 8 ทิศ ภายในองค์พระมหาเจดีย์ ตกแต่งอย่างสวยงามเหมือนอยู่บนวิมานแดนสวรรค์ มีรูปปั้นเทพ และเทพธิดา ไปจนสวนสวยอยู่โดยรอบ ใช้งบประมาณในการสร้างรวมแล้วกว่า 3,000 ล้านบาท ดำเนินการสร้างโดย “พระอาจารย์ศรี มหาวิโร” ซึ่งเป็นศิษย์ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต พระมหาเจดีย์ศรีชัยมงคล ออกแบบ โดยกรมศิลปากรเป็นสีขาวตกแต่งลวดลาย ตระการตาด้วยสีทอง เหลืองอร่าม รายล้อมด้วยเจดีย์องค์เล็กทั้ง 8 ทิศสร้าง ในเนื้อที่ 101 ไร่ กว้าง 101 เมตร ยาว 101 เมตร ความสูง 101 เมตร รวมยอดทองคำเป็น 109เมตร ใช้ทอง […]

Read More