บริการถ่ายภาพมุมสูง/วีดีโอมุมสูง ด้วยโดรนในพื้นที่ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ยโสธร กาฬสินธุ์ ขอนแก่น โทร.090-8608595

#บริการถ่ายภาพมุมสูง ด้วย Drone กล้องความละเอียดระดับ 4K ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด มหาสารคาม ยโสธร กาฬสินธุ์ ขอนแก่น
ราคาและรายละเอียด โปรดโทรสอบถาม 090-8608595

ราคาค่าบริการ ขึ้นอยู่กับ
1. สถานที่ที่ถ่าย ระยะทางใกล้/ไกล
2. วันเวลาที่ถ่าย
3. จำนวนวันที่ถ่าย
4. ถ่ายทั้งวัน หรือ ถ่ายเป็น Scene
5. Detail ของงาน – ความยากง่ายของการถ่าย
ราคาแบ่งเป็น 2 Rate
1. คิดราคาต่อวัน
2. คิดราคาเป็น Scene

งานที่ถ่าย
1. ถ่ายทอดสดผ่านโดรน
1. บินสำรวจพื้นที่ 1-200 ไร่ / สำรวจที่ดิน
2. บินถ่ายอาคาร / สถานที่ / โรงงาน
3. ถ่ายภาพนิ่ง/วิดีโอกิจกรรมต่างๆ
4. บินถ่ายภาพนิ่ง และวีดีโอ จากมุมสูง
5. บินถ่ายงาน Event / Wedding / โฆษณา
6. บินถ่าย Progress งานวิศวกรรม เช่น งาน Module ก่อสร้าง
#ถ่ายภาพมุมสูงร้อยเอ็ด #ถ่ายภาพมุมสูงมหาสารคาม #ถ่ายภาพมุมสูงยโสธร #ถ่ายภาพมุมสูงกาฬสินธุ์ #ถ่ายภาพมุมสูงขอนแก่น